Korkeakoulutettujen työttömyys kasvussa kaikilla aloilla

0

Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvussa kaikilla koulutusaloilla, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tutkimus.
Korkeakoulutettujen keskuudessa esiintyy entistä enemmän pitkittyvää tai toistuvaa työttömyyttä sekä työvoiman ulkopuolella olemisen jaksoja.
Tutkimuksen mukaan tuntemattomasta syystä työvoiman ulkopuolella olevien korkeakoulutettujen määrä on huolestuttava. Joillakin aloilla se on ylittänyt jatkuvasti työttömien määrän.
Tutkimuksen mukaan korkeakoulutettujen työurat katkeavat aiempaa useammin työttömyyden takia. Työelämään paluun mahdollisuudet ovat heikentyneet tekniikan, humanististen ja luonnontieteiden tutkinnon suorittaneilla.
Tutkimuksen toteutti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

STT

Kuvat: