Vapossa käynnissä yt-neuvottelut Salossa

0

vapo

 

Vapo on käynnistänyt Salossa yt-neuvottelut. Neuvotteluiden piirissä ovat Salon Energiantuotanto Oy:n työntekijät, yhteensä 10 työntekijää. Neuvottelut eivät koske kunnossapitoinsinööriä ja voimalaitospäällikköä.
Aloitettavissa neuvotteluissa työnantajalla on tavoitteena etäkäyttöön soveltuvan toimintamallin ja organisaation rakentaminen Salon Energiantuotanto Oy:ssä. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa muutoksiin työntekijöiden työtehtävissä ja työaikamuodoissa sekä tarjolla olevan työn vähenemiseen taloudellisten, tuotannollisten ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuvista syistä.
Suunnitellun muutoksen seurauksena henkilöstövähennyksiä olisi arviolta kolme henkilötyövuotta, joten laitokseen jäisi seitsemän työntekijää. Lisäksi kaikkien muiden työntekijöiden osalta suunnitellun muutoksen seurauksena tulisi muutoksia työtehtäviin ja työaikamuotoihin. Joiltakin osin tämä tarkoittaisi myös henkilöstön uudelleenkoulutusta.