Savijoen valuma-alueella kokeillaan peltojen kipsikäsittelyä

0

Paimion, Liedon ja Auran alueella olevalla Savijoen valuma-alueella kokeillaan peltojen kipsikäsittelyä Saaristomeren fosforikuormituksen vähentämiseksi.

Peltojen kipsikäsittely on aiemmissa tutkimuksissa osoittautunut lupaavaksi vesiensuojelukeinoksi. Se vähentää pelloilta tulevaa fosforikuormaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin kuin nyt käytössä olevat keinot.

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (SAVE) -hanke selvittää kipsin soveltuvuutta laajamittaiseen käyttöön ja Saaristomeren sekä koko Itämeren tilan parantamiseen.
SAVE-hanke kerää kokemuksia kipsin käytöstä ja täydentää aiempaa vesistötutkimusta. Laaja kipsinlevityspilotti toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja vaikutuksia vedenlaatuun seurataan valuma-aluetasolla.

Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja osana maatalouden ympäristökorvausjärjestelmää.
– Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta voitaisiin kipsin avulla vähentää arviolta lähes kolmanneksella varsin edullisesti, joten kipsin soveltuvuutta näin laajamittaiseen käyttöön halutaan selvittää tarkemmin, toteaa professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta.

Peltojen ravinnepäästöjen vähenemistä tutkitaan Varsinais-Suomessa levittämällä tutkimusalueelle kipsiä. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen