Merikotka vankistanut asemaansa Pohjois-Suomessa

0

Pohjois-Suomen merikotkilla meni hyvin. Viime kesän 56 onnistunutta pesintää tuotti 75 rengastusikäistä poikasta. Merikotkat ovatkin levittäytymässä koko Pohjois-Suomeen. Vain Etelä- ja Länsi-Lapista ei vielä tunneta merikotkareviirejä.
Sen sijaan maakotkan pesimätulos oli erityisen heikko Pohjois-Suomessa ja muuttohaukan pesintätulos oli kokonaisuutena keskimääräinen. Tunturihaukan pesintätulos oli heikko.
Vapaaehtoiset pesätarkastajat ja Metsähallituksen luontopalvelut tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan sekä muutto- ja tunturihaukan pesintöjä lajien levinneisyysalueilla. Myös Pohjois-Suomen merikotkien pesäpaikat käytiin läpi.
Ympäristöministeriö on ohjannut lajien seurannan Metsähallituksen luontopalveluille. Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattoman maakotkan tai merikotkan pesästä Pohjois-Suomessa ilmoittajalle 100 euron löytöpalkkion.

Merikotka on jo tuttu näky myös Salon seudulla. Tämä lintu liiteli pari vuotta sitten Kemiön Strömmassa. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo
Merikotka on jo tuttu näky myös Salon seudulla. Tämä lintu liiteli pari vuotta sitten Kemiön Strömmassa. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo