Lukio-opinnoille painoa pääsykokeiden sijasta

0

Korkeakoulujen valintajärjestelmää ollaan uudistamassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että yliopistot painottaisivat opiskelijavalinnoissa nykyistä enemmän lukion ja ammatillisten oppilaitosten todistuksia pääsykokeiden sijasta.

Työryhmän esitys merkitsisi muun muassa ylioppilastutkinnon nykyistä laajempaa hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Ehdotusta voi tervehtiä ilolla.
Lukiossa hankitaan juuri niitä tietoja ja taitoja, joita yliopistossa vaaditaan. Lukiotodistus sekä ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat hyvä ja käyttökelpoinen mittari osoittamaan, millaisia edellytyksiä opiskelijalla on selviytyä korkeakouluissa.
Lukiomenestyksellä on tällä hetkellä hyvin vähäinen merkitys yliopistojen valinnoissa. Useimmilla aloilla edes erinomaiset tulokset ylioppilaskokeissa eivät avaa tietä yliopistoon.

On vaikea perustella sitä, miten muutaman pääsykoekirjan osaaminen kertoo opiskelijan tiedoista ja taidoista paremmin kuin lukiomenestys. Pääsykokeissa korostuu myös sattuman merkitys kohtuuttoman paljon. Hyvillä tärpeillä voi päästä pitkälle.
Pääsykokeiden yleisyys on jakanut korkeakoulukentän selvästi kahtia. Matemaattisille ja teknisille aloille pääsee pelkän todistuksen perusteella, kun taas yhteiskunnallisilla ja humanistisilla aloilla yliopistopaikka irtoaa vain pääsykokeiden kautta.
Pojat suosivat teknillisiä aloja, joten sitä kautta heidän lahjakkuutensa on arvostettu korkeammalle kuin perinteisesti ahkerina pidettyjen ja muille aloille suuntautuvien tyttöjen.

Pääsykokeita uudistaessa pitää säilyttää myös muita väyliä päästä yliopistoon kuin toisen asteen opinnoissa saavutettu menestys. Opiskelumotivaation herääminen vasta myöhemmällä iällä ei saa olla este jatko-opinnoille.
Myös tulevaisuudessa on siten oltava mahdollisuus lunastaa korkeakoulupaikka pääsykokeen kautta. Osa suoraan todistuksilla, osa pääsykokeen kautta, on toimiva yhtälö. Alat, joilla on käytössä soveltuvuustestit, ovat asia erikseen.