Äänestys alkaa

0

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina, joten kansalaisilla on kaikkiaan kahdeksan päivää aikaa vaikuttaa siihen, ketkä päättävät kotikunnan asioista seuraavan neljän vuoden aikana.

Asiantuntijat ovat epäilleet, että kuntavaalien äänestysprosentti jää jopa aiempaa alhaisemmaksi. Syyksi mainitaan muun muassa sote-uudistus.
On totta, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on viemässä suuren osan sekä kunnan nykyisistä tehtävistä että budjetista. Yhtä totta on, että kunnan päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa sote-palveluihin ovat nykyäänkin melko rajalliset.
Esimerkiksi Salon sairaalan asioista ei päätetä Salon kaupunginvaltuustossa, ja naapurikunnista esimerkiksi Marttilan ja Kosken sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa yhteistyösopimuksella Lieto.

Vaikka julkisessa keskustelussa välillä näyttää muulta, kuntiin jää sote-uudistuksen jälkeenkin palveluita, joiden taso ja saatavuus ovat paikallispoliitikkojen käsissä. Päättäjille jää edelleen päätettävää. Oikeastaan tulevaisuuden kunnan toiminta ja talous ovat paremmin hahmotettavissa ja hallittavissa kuin nykytilanne.
Kuntiin jäävät peruskoulu ja lukio, varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, kirjastot, kulttuuritoimi, kaavoitus, katu- ja tieverkko, elinkeinopolitiikka – pitkä lista tärkeitä asioita.

Salon Seudun Sanomien teettämä kyselytutkimus (SSS 25.3.) ei suoraan ennakoi vaisua äänestämistä, mutta se kertoo vähintään epävarmuudesta. Vastanneista joka kolmas ei osannut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi.
Vaikka ehdokkaita on yhteensä vähemmän kuin viime vaaleissa, valinnanvaraa on edelleen. Tarjolla on sekä pitkäaikaista kokemusta että tuoreita vaihtoehtoja. Ehdokkaiden näkemyksiä voi vertailla vaikka vaalikoneiden avulla.
Nuorimmat äänestäjät ovat epävarmimpia puoluekannastaan, mutta myös siitä, äänestävätkö ensinkään. Nuorten aikuisten ja työikäisten kannattaa unohtaa epäröinti ja lähteä uurnille, sillä esimerkiksi kuntiin jäävät  päivähoito- ja koulupäätökset koskevat eniten juuri heitä.