Salolaiset eivät kaipaa lisää kävelykatuja

0

Yhden korttelin mittainen kävelykatu riittää salolaisille. Salon Seudun Sanomien teettämässä kyselyssä 65 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Salon keskustaan ei pidä tehdä lisää kävelykatuja. Kävelykatujen kannattajat jäävät selvään vähemmistöön. Vain 27 prosenttia vastaajista haluaa niitä lisää.

Kielteisimmin kävelykatujen lisäämiseen suhtautuvat nuoret aikuiset. Alle 34 vuotiaista vastaajista kolme neljäsosa on lisäämistä vastaan. Myönteisimmin suhtautuvat iäkkäimmät kaupunkilaiset. Yli 65-vuotiaista joka kolmas on sitä mieltä, että kävelykatuja pitää tehdä lisää.

Salolaisten mielipidettä kävelykatuihin kysyttiin maaliskuun puolivälissä. Feelback Oy:n puhelimitse tekemään haastattelututkimukseen vastasi 651 kaupunkilaista.

Kävelykaduista kysytään myös Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa. Siellä niiden tekemistä kannatetaan enemmän kuin satunnaisotannalla tehdyssä kyselyssä. Jos vaalikoneeseen vastanneet salolaisehdokkaat äänestäisivät kävelykatujen lisäämisestä, tulos olisi tasainen. Valtuuston pyrkijöistä 41 prosenttia on sitä mieltä, että kävelykatuja tarvitaan lisää. Ehdokkaista 46 prosenttia taas on eri mieltä väitteen ”Salon keskustaan tarvitaan lisää kävelykatuja” kanssa.

Vaalikonetta käyttäneistä äänestäjistä yli puolelle riittää nykyinen kävelykatu.

Salon keskustan ainoa kävelykatu on kauppakeskus Plazan kahden osan välissä. Parhaillaan Vilhonkadun korttelin mittainen kävelyosuus on vaalikatuna.
Kaupungin suunnitelmissa kävelykatuja ja kävelypainotteisia katuja tulee keskustaan lisää korttelikaupalla.

Viime vuonna voimaan tulleessa keskustan osayleiskaavassa varaudutaan muun muassa siihen, että Vilhonkatua jatketaan kävelykatuna joelle asti. Kävelypainotteisia katuja olisivat Vilhonkadun länsipää, Vilhonkatuun risteävät Asemakatu ja Länsiranta, Helsingintien ja Turuntien alkupäät, torin varrella kulkeva Horninkatu sekä Torikatu.

Tämä riittää SSS:n teettämän kyselyn mukaan kävelykaduksi Salossa.