Salon seudun kunnat kritisoivat soten valinnanvapausmallia

0
Kunnat toteavat, että valinnanmahdollisuudet riippuvat ratkaisevasti asuinpaikan palvelutarjonnasta sekä ihmisen kyvystä arvioida oma tilanteensa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta lausuntonsa antaneet Salon seudun kunnat kritisoivat kovin sanoin lakiluonnosta valinnanvapaudesta. Valinnanvapausmallia pidetään monimutkaisena ja vaikeasti hahmotettavana. Salo toteaa, että esitetty malli rajoittaa maakunnan oikeutta päättää palvelujen tuotantotavasta ja ohjata palveluja kokonaisuutena.

Salo pitää lakiluonnosta täysin keskeneräisenä. Someron mielestä se pitäisi valmistella alusta alkaen uudestaan.

Salo haluaa asiakkaiden ja maakunnan edun vuoksi myös kunnille mahdollisuuden omistaa sote-keskuksia yhtiömuodossa. Kaupungin mukaan tämä lisäisi palvelutuotannon uskottavia vaihtoehtoja.

Kuntien arvioiden mukaan valinnanvapaus lisää terveyspalvelujen kysyntää ja voi kohdentua myös epätarkoituksenmukaisella tavalla, kun mainonta ja markkinointi tulevat ohjaamaan kuluttajien valintoja. Omaan tilanteeseen sopivaan palveluun hakeutuminen edellyttää asiakkaalta kykyä arvioida oman tilannettaan, palveluntarvettaan ja verrata sitä tarjolla oleviin palveluvaihtoehtoihin ennen hakeutumista palveluihin.

Kemiönsaari huomauttaa, että esitetyssä mallissa monenlaista hoitoa tarvitsevien potilaiden palveluja on vaikeaa sovittaa yhteen, kun osaa hoitaa kunta, osaa maakunnan liikelaitokset ja osaa yksityiset palveluntarjoajat. Kuntaliiton tavoin Salo katsoo, että ehdotettu tapa toteuttaa valinnanvapaus yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismin kautta on ristiriidassa sote- ja maakuntauudistukselle alunperin asetettujen tavoitteiden kanssa. Pyrkimyksenä oli poistaa rajaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, lisätä yhdenvertaisuutta ja hillitä kustannuksia.

Lue lisää 2.4.2017 lehdestä