Kysely: Eurooppalaiset muuttuneet myötämielisemmiksi EU:lle – heltymistä jopa brexit-Britanniassa

0

Eurooppalaisten asenteet Euroopan unionia kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, käy ilmi laajasta EU-kansalaisille tehdystä kyselytutkimuksesta. Keskimäärin 63 prosenttia EU-kansalaisista suhtautuu unioniin positiivisesti.
Jopa EU-eron puolesta äänestäneessä Britanniassa asenteet ovat muuttuneet vuoden takaiseen verrattuna myönteisemmiksi. Briteistä 54 prosenttia suhtautuu kyselyn mukaan unioniin positiivisesti. Kasvua on kymmenen prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.
Asenteet olivat muuttuneet vuodessa selvästi aurinkoisemmiksi myös esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, missä EU:n suosio kasvoi 18 prosenttiyksikköä.
Kymmenestä kyselyyn osallistuneesta EU-maasta enemmistö vastaajista suhtautui EU:hun negatiivisesti vain tiukkoja lainaneuvotteluja EU:n kanssa käyneessä Kreikassa.
Erityisen vankkaa EU:n kannatus on nuorten keskuudessa. Kaikista kyselyyn vastanneista 18-29-vuotiaista liki 80 prosenttia suhtautui myönteisesti unioniin.
Yhdysvaltalainen Pew Research Centre kysyi maalis-toukokuussa mielipiteitä EU:sta liki kymmeneltätuhannelta kansalaiselta Puolassa, Saksassa, Unkarissa, Ruotsissa, Hollannissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Britanniassa ja Kreikassa.

Pakolaiskriisi ja taloudenpito turhauttavat

Kaikilla osa-alueilla EU ei saa jäsenmaidensa asukkailta suitsutusta. Unionin kykyyn ratkaista pakolaiskriisi ja hoitaa talousasioita suhtaudutaan EU-kansalaisten enemmistön kesken yhä ynseästi.
Keskimäärin 42 prosenttia kaikista vastanneista hyväksyi tavat, joilla EU on hoitanut Euroopan taloutta viime aikoina. Erityisen pettyneitä EU:n taloudenpitoon ollaan Kreikassa, Italiassa ja Ranskassa.
Vain Puolassa, Saksassa ja Hollannissa valtaosa vastaajista piti EU:n talouspäätöksiä hyvinä.
Pakolaiskriisin hoitamisesta unioni saa kansalaisiltaan vielä kehnomman arvion. Keskimäärin 66 prosenttia EU-kansalaisista on eri mieltä tavoista, jolla kriisiä on ratkottu. Tyytymättömimpiä pakolaiskriisin hoitoon ovat Kreikan, Italian ja Ruotsin kansalaiset.
Enemmistö kaikissa vastaajamaissa katsoi, että EU ei ole hoitanut pakolaiskriisiä hyvin.

http://www.pewglobal.org/2017/06/15/post-brexit-europeans-more-favorable-toward-eu/?utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=6-15-17%20Brexit&org=982&lvl=100&ite=1274&lea=268446&ctr=0&par=1&trk=

STT

Kuvat: