Tuttu tasoristeys usein vaarallisin

0
Skogbyn tasoristeyksessä Raaseporissa kuoli torstaina kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja, kun Puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo ja juna törmäsivät.

Raaseporissa tapahtunut tasoristeysonnettomuus on järkyttänyt monia. Hankalissa keliolosuhteissa tapahtunut törmäys vaati neljän ihmisen hengen.
Varusmiehiä kuljettaneen armeijan maastokuorma-auton ja henkilöjunan kolari tapahtui tasoristeyksessä, joka on vaarallisuudeltaan luokassa viisi. Luokitusasteikko on seitsenportainen.
Suomessa on kaikkiaan lähes 2 800 tasoristeystä. Näistä yli 2 100:ssa ei ole turvalaitteita kuten puomeja tai valo-ohjausta. Myös Raaseporin onnettomuusristeys on vartioimaton ja turvalaitteeton risteys.
Vartioimattomat tasoristeykset ovat vaarallisia: tasoristeysonnettomuuksista 98 prosenttia tapahtuu niissä.

Tehokkain tapa vähentää tasoristeysonnettomuuksia on poistaa niitä käytöstä. Näin on myös toimittu. Vielä 1970-luvulla Suomessa oli noin 8 000 tasoristeystä.
Tätä työtä on syytä jatkaa määrätietoisesti. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää niihin noin kolmeensataan tasoristeykseen, jotka Liikennevirasto on luokitellut seitsenportaisella asteikoillaan vaarallisimmiksi tai toiseksi vaarallisimmiksi. Näissä risteyksissä tapahtuu yli 40 prosenttia kaikista tasoristeysonnettomuuksista.
Tasoristeysten poistaminen tai tekeminen turvallisemmaksi ei ole aina yksinkertaista. Iso osa risteyksistä on syrjäisellä seudulla. Monesti sijainti on sellainen, ettei tasoristeyksen läheisyydessä kulje sähkölinjaa.
Mahdolliset tie- ja kaapelityöt nostavat turvalaitteiden asentamisen hintaa. Viranomaiset joutuvat pohtimaan, milloin investointi on perusteltu.

Uudet teknologiat saattavat jo lähitulevaisuudessa auttaa turvallisuuden kohentamisessa.
Liikennevirasto testaa parhaillaan aurinkovoimalla toimivia turvalaitteita. Toivottavasti ilman ulkopuolista energianlähdettä toimiva turvajärjestelmä mahdollistaa paremman turvallisuuden yhä useammassa tasoristeyksessä.
Turvallisuutta voi jokainen lisätä myös omalla tarkkaavaisuudellaan. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten kokeneelle autoilijalle tutussa, varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä päiväsaikaan.