Tuulivoimayhtiöt valittivat Märyn melumittauksista

9

Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy ovat valittaneet Salon päätöksestä, jolla yhtiöt määrättiin tekemään melumittauksia kolmella kiinteistöllä Märynummella.

Valitukset on tehty Vaasan ja Turun hallinto-oikeuksiin. Valitukset on tehty kahteen eri paikkaan, koska kaupungin päätös perustui kahteen eri lakiin.

Ulkomelua koskeva määräys perustui ympäristönsuojelulakiin, ja sitä koskeva valitus tutkitaan Vaasassa. Sisämittauksia koskeva määräys nojaa terveydensuojelulakiin, jota koskevia valituksia tutkii Turun hallinto-oikeus.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti syyskuussa, että tuulivoimatoimijat velvoitetaan teettämään melumittaukset.

Lautakunta torjui aiemmin asukkaiden vaatimukset mittauksista. Kanta muuttui, koska tänä vuonna tehdyissä tutkimuksissa on mitattu Märynummella kovempaa melua kuin tuulivoimaloiden lupahakemuksissa käytetyissä melumallinnoksissa.

 

 

 

 

Keijo K.

Sopisikohan toimijoille järjestely, jossa valittaneet suorittaisivat (määräysten mukaisesti) nuo määrätyt mittaukset ja saisivat tulosten perusteella päättää jatkotoimista (melurajojen mahdollisesti ylittyessä). Toimijoiden mielipide ehdotukseen?

Urpo

Ehkä kuitenkin olisi parempi laittaa puolueeton taho mittaamaan melut heti. Jäisi tyhjänpäiväinen kallispalkkaisia juristeja työllistävä valittaminen väliin ja saataisiin asiaa eteenpäin. Ei poliisikaan odottele, josko ylinopeutta ajavat alkaisivat omia ajonopeuksia mittailla ja raportoida niistä viranomaisille.

KHO 2016:13

AVI:n toiminta Salossa herättää paljon kysymyksiä. Miksi AVI ei toimi tässä asiassa yhtä nopeasti kuin Hajalan päiväkotiasiassa? Osa Märynummen asukkaista on kärsinyt tuulivoimaloiden melusta jo v.2014 saakka!
Tietävätköhän Salon virkamiehet ja päättäjät, että tuulivoimaloiden aiheuttamaan meluun pätee samat terveydensuojelulain velvoitteet kuin asbesti- ja hometaloihin. Lisäksi melun osalta on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös, ettei melualueella saa asua, vaikka antaisi luvan tuulivoimalalle. Hetkinen – siellähän asuu jopa lapsia. Haloo lastensuojeluviranomaiset!
Märynummen osalta suurin kysymys kuitenkin on:
Onko melualue (lue asumiskieltoalue) 2km voimaloista (Hongiston tekemät melumittaukset – Ymp. Ltk.) vai 3km (VTT:n tekemät melumittaukset)?
Siinäpä Salon terveys- ja ympäristöviranomaisilla melkoinen pähkinä purtavaksi.

Nukkuivatko kyläläiset?

Miksi kukaan märyläisistä ei puuttunut asiaan tuulimyllyjen suunnitteluvaiheessa? Miksi kaupunki antoi luvat niin heppoisesti, eikö kukaan valittanut silloin? Nyt on turha valittaa kun myllyt pystyssä.

Keijo K.

Asiaan, josta ei ole mitään tietoa, on melko vaikea ottaa kantaa. On näköjään olemassa asioita, joista ei niin paljon kannata huudella?

Nukkuivatko kyläläiset?

Kyläyhdistys piti kaksikin tilaisuutta, missä tuulivoimayhtiö esitteli suunnitelmiaan. Missä oli kyläläiset, tilaisuudet eivät olleet tarkoitettu pelkästään kyläyhdistyksen jäsenille. Enemmän kiinnosti kyläläisiä se kun Märyyn suunniteltiin VOKin perustamista. Ja turha sanoa ettei kukaan kyläläisistä tiennyt että Märyyn suunnitellaan tuulimyllyjä. Ja yleisesti oli tiedossa, että melutaso on häiritsevää.

Urpo

Tuolloinhan vakuutettiin, ettei melusta ole haittaa. Valitettavan moni siihen uskoi ja oikean tiedon määrä paikallisten keskuudessa alkoi lisääntyä liian myöhään, vaikka tietoa olisi toki ollut saatavissa aiemminkin. Se ei kuitenkaan ole nyt olennaista. Ainoa merkittävä asia tällä hetkellä on se, pitääkö lupaukset melun määrästä paikkaansa ja ellei pidä, miten melun määrä saadaan pysymään kurissa.

Mittauksia

Raja arvoina 40dB ääni asunnossa ja infraääni 55dB maksimit. Mittaus antanee 45dB ääni tasoa ja 75dB infraääntä. On tainnut rakennus- ja ympäristölautakunta nukkua. Asuntoja ei saisi olla alle 2km myllystä, Märy 750m lähimmät. Infraääni aiheuttaa ehkä unettomuutta ja menier oireiden lisääntymistä.

Ex-Noksu

Mittaamisessa on ongelmana nuo infraäänet. Niitä mitkään AMK-ressut eivät pysty mittamaan insinöörityönä. Vaatii erikoislaitteet kun mitataan alle 17 Hz ääniä (oikeastaan maanpintaa myöten kulkevia värähtelyjä, aallonpituus yli 20 m). Tosin AMK-laisilla saattaa olla mittareissaan vain A/C-filtterit, ei tule desibelejä, ei…