Isyysrahan tulkinta muuttui

0
Enää isyysrahan maksaminen ei ole sidoksissa isän osoitteeseen.

Äidin ja isän eri osoite ei enää estä isää pitämästä isyyslomaa, kun hän haluaa hoitaa lastaan. Nykyinen sairausvakuutuslaki takaa isyysloman myös niin sanotuille etäisille. Vanha lain mukaan isyysrahan maksamisen edellytyksenä oli lasten vanhempien yhteinen talous ja avioliitonomainen suhde. Kela oli lisännyt vaatimuksiin myös yhteisen osoitteen.

Sairausvakuutuslaki muuttui viime keväänä, kun avioliittolakiin lisättiin samaa sukupuolta olevien liitot. Samalla lakiin sisällytettiin vanhempainpäiväraha lasta yksin hoitaville isille. Tätä ennen heillä ei ollut mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata.
Hiukan viiveellä lakimuutoksen jälkeen muuttui myös Kelan tulkinta etäisien tilanteesta. Kela totesi, että lain sanamuoto ei sulje isyyslomaa pois eri osoitteessa asuvilta isiltä. Enää Kela ei kiellä tuettua isyyslomaa esimerkiksi eronneelta isältä. Lapselle on tärkeää, että isä saa olla mukana jo hänen elämänsä varhaisessa vaiheessa. Isälle pitää antaa mahdollisuus viettää aikaa lapsensa kanssa, vaikka pariskunta olisi erossa. Myös yhteiskunnan pitää tukea isän oikeutta viettää aikaa oman lapsensa kanssa.

Kela ei ole vielä tilastoinut, moniko etäisä on tänä vuonna pitänyt isyyslomaa. Kelan lakimies Eva Ojalan (SSS 25.11.) mukaan määrä joka tapauksessa kasvaa koko ajan. Isyysrahahakemuksia tulee jatkuvasti isiltä, jotka ovat eronneet lapsen äidistä tai eivät ole koskaan olleet tämän kanssa liitossa. Eri osoitteisiin voivat välien rikkoutumisen sijaan olla syynä esimerkiksi työt tai opiskelut.

On hienoa, että Kelassa on alettu tulkita sairausvakuutuslakia nykyajan tarpeiden mukaan. Uusi tulkinta ymmärtää paremmin erilaisissa tilanteissa asuvia perheitä ja isän oikeuksia.
Kaikki isät eivät asu lastensa äitien kanssa, mutta silti isille ja lapsille täytyy suoda oikeus muodostaa suhde. Yhdeksän viikon isyysloma pitää käyttää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.