Itsellinen 150-vuotias

0
Kunnallishallinto perustettiin Somerolle 29. joulukuuta 1867.

Someron kaupungilla on ollut tänä vuonna juhlan aika, sillä kunnallishallinto perustettiin Somerolle 150 vuotta sitten. Tarkka päivämäärä on 29. joulukuuta 1867.
Someron historia ulottuu kuitenkin paljon kauemmaksi kuin kunnan historia. Seurakunnat olivat olemassa vuosisatoja ennen kuntien perustamista. Somero tunnettiin seudun nimenä jo 1400-luvulla.

Somero sijaitsee Varsinais-Suomen ja Hämeen rajalla. Sijainti on vaikuttanut myös kunnan kehitykseen, sillä Somerolta on ollut aina tiiviit yhteydet molempiin maakuntiin.
Vuosikymmenien kuluessa Varsinais-Suomen ja Salon seudun vaikutus on korostunut, mikä johti vuonna 1990 Someron kunnan siirtymiseen Hämeen läänistä Turun ja Porin lääniin. Someron kaupunki tekee kuitenkin edelleen tiivistä yhteistyötä sekä Salon että Forssan kanssa.

Someroa kuvataan usein sanoilla itsellinen ja itsenäinen. Somero jättäytyi Salon seudun suuren kuntaliitoksen ulkopuolelle jo selvittelyjen alkuvaiheessa.
Itsenäinen ajattelutapa näkyi myös Suomen Säästöpankkia rakennettaessa. Someron Säästöpankin isännät sanoivat liitokselle ei, ja nyt pankin konttorit löytyvät Someron lisäksi Salosta, Perniöstä, Forssasta ja Urjalasta.
Itsenäisen ajattelun juuria voi hakea kunnan koosta ja sijainnista. Someron koko on riittänyt tärkeimpien palvelujen tuottamiseen. Lisäksi lähikaupungit ovat niin kaukana, että kunnan on pitänyt tottua toimimaan itse.

Someron tunnettavuutta ovat lisänneet monet kulttuurivaikuttajat. Rauli Badding Somerjoki, Unto Mononen, M.A. Numminen, Kaija Aarikka, Kaari Utrio, Risto Rasa, Antti Laitinen, Seppo Manninen, Heikki Paakkanen ja monet muut ovat vieneet pientä paikkakuntaa suuren yleisön tietoisuuteen. Urheilussa tiennäyttäjänä on toiminut seiväshyppääjä Pentti Nikula.
150-vuotias Someron kaupunki voi katsoa luottavaisesti eteenpäin, sillä talous ja palvelut ovat kunnossa. Omaperäisyys, usko omiin kykyihin ja rohkeus olla oma itsensä ovat hyviä ohjenuoria jatkossakin.