Naisilla harvoja puheenjohtajuuksia Salon seudun kuntien päättävissä elimissä

2
Nainen pitelee puheenjohtajan nuijaa kunnallisissa toimielimissä edelleen selvästi harvemmin kuin mies.

Naiset ovat jääneet vähemmistöön, kun puolueet ovat kuntavaalien jälkeen jakaneet puheenjohtajuuksia Salon seudun seitsemässä kunnassa. Naiset ovat selvästi vähemmistönä niin kunnanvaltuustojen, -hallitusten kuin lautakuntien puheenjohtajina.

Erityisen räikeää epätasa-arvo on valtuustojen puheenjohtajistoissa. Seudun seitsemän kunnan varsinaisina ja varapuheenjohtajina on kaikkiaan 18 miestä, mutta vain seitsemän naista. Naisilla on yksi varapuheenjohtajuus joka kunnassa.

JT

Jotta tätä pystyisi kunnolla arvioimaan, niin olisin kaivannut tietoa valittujen mies- ja naisvaltuutettujen määrästä kussakin kunnassa.

Kunhan pyrkyä riittää, se riittää

Haluaisin tietää, että minkälaisen äänivyöryn naisvaltuulettu on tarvinnut Salossa päästäkseen esim. kaupunginhallituksen puheenjohtajksi. Salossa ainakin konsernijaoston, joka näyttää muuten olevan valtuustoakin vaikutusvaltaisempi 4-henkinen toimielin, ovat naiset omineet 100-prosenttisesti.