Salon putkistoissa muhii kallis lasku

0
Salon vesi- ja viemäriputkiston kunnostus vaatii isot investoinnit lähivuosina.

Salon vesilaitoksella on edessä kalliita investointeja. Vanha vesi- ja viemäriverkosto rapistuu kovaa tahtia, ja lähivuosina putkiston kunnostus ja uusiminen vaativat kymmeniä miljoonia euroja.
Vastaavanlaisia ongelmia on lähes kaikissa kaupungeissa. Verkoston heikko kunto näkyy muun muassa puhtaan veden vuotoina. Salossakin jää laskuttamatta 19 prosenttia vedestä yksinkertaisesti siksi, että vesi vuotaa putkistoista omia reittejään eikä asiakkaiden hanoista.
Viemäripuolella laskuttamattoman jäteveden määrä on vielä suurempi, noin 45 prosenttia. Tätä selittää muun muassa sade- ja sulamisvesien kulkeutuminen viemäriverkostoon, jonne ne eivät kuulu.

Vesi- ja viemäriputkiston saneerausta ei ole enää järkevää lykätä. Vuodot eivät ainakaan vähene, kun putkisto vanhenee. Tähän saakka pahimmat vuodot on käyty korjaamassa ja putkistoja saneerattu pienellä summalla vuosittain, mutta nyt Salossa on tarkoitus laittaa vauhtia kunnostustöihin.
Konsulttiyhtiön selvitys tarjoaa kaksi mallia. Toisessa laskelmassa putkiston käyttöiäksi on laskettu 110 vuotta ja toisessa 75 vuotta.

Salon vesilaitoksen taloudellinen tilanne on onneksi hyvä. Liikelaitos on velaton, ja investoinnit on pystytty rahoittamaan omilla maksutuotoilla. Velattomuus kertoo toki myös siitä, että isoja investointeja on lykätty tuleville vuosille.
Lisäksi veden ja jäteveden hinnat ovat Salossa alle maan keskiarvon.
Lähtökohdat saneeraustahdin nostamiseen ovat siis hyvät. Sitä tarvitaankin, sillä vesilaitos joutuu ottamaan lainaa isoihin investointeihin. Myös maksuihin saattaa tulla korotuksia.
Somerolla otettiin käyttöön hulevesimaksu, mutta sitä tarvetta ei Salossa ainakaan vielä nähdä.

Verkoston kunnostamisen tarvetta lisäävät myös jatkuvasti kiristyvät vaatimukset puhtaan veden laadusta ja jäteveden puhdistuksesta.
Vuodot lisäävät riskiä puhtaan veden likaantumisesta. Jätevesistä taas on saatava hulevedet pois, jotta tiukentuvat puhdistusvaatimukset pystytään täyttämään.