USU-gallup: Yli kaksi kolmesta suomalaisesta hyväksyy salaisen tiedon julkistamisen

0

Kaksi kolmesta suomalaisesta antaisi medialle oikeuden julkaista salaiseksi luokiteltua tietoa tietyin edellytyksin, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä.
Salaista tietoa saisi vastaajien mielestä julkaista esimerkiksi, kun paljastetaan laittomuuksia tai tiedolla on painavaa yhteiskunnallista merkitystä.
Joka kymmenes suomalainen antaisi medialle oikeuden julkaista kaikki saamansa tieto salaiset tiedot mukaan lukien oman harkintansa mukaisesti. Joka neljäs on sitä mieltä, ettei median pitäisi julkaista salaiseksi luokiteltua tietoa lainkaan.
Kuitenkin yli 60 prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti Helsingin Sanomien ratkaisuun julkaista erittäin salaiseksi luokiteltua tietoa Suomen sotilastiedustelusta.
Tietoykkösen toteuttamaan internetkyselyyn vastasi tuhat mannersuomalaista 18.-20. joulukuuta. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

Kuvat: