Jäämeren rata alkaa hahmottua – saamelaiset pelkäävät radan haittaavan poronhoitoa

3

Ensimmäiset selvitykset Pohjois-Suomesta Jäämerelle johtavan radan linjauksista ovat valmistumassa alkuvuonna.
Onpa radan linjaus mikä tahansa, se halkoo saamelaisten kotiseutualueen.
Suomen saamelaiskäräjät pelkää, että rata haittaa saamelaisten perinteistä poronhoitoa. Pelkona on, että vapaasti laiduntavia poroja jää junan alle.
Saamelaiset haluavat tuoda oman mielipiteensä esiin jo radan suunnitteluvaiheessa. Tästä syystä saamelaiset vaativat, että liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee saamelaiskäräjien kanssa Jäämeren radasta. Ministeriö lupaa käydä saamelaisten kanssa lainmukaiset neuvottelut.
– Ensimmäiset selvitykset radasta ovat paperilla tammikuun lopussa, ja silloin myös saamelaiskäräjät kutsutaan yhteiseen neuvottelupöytään, kertoo liikenneneuvos Sabina Lindström ministeriöstä.
Jäämeren rataa pitkin kuljetettaisiin mahdollisesti sekä tavaroita että matkustajia.

Neuvotteluihin tammikuussa

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikennevirastoa selvittämään Jäämeren radan toteuttamismahdollisuuksia viime kesänä.
– Saamelaiskäräjät kävi syksyllä epävirallisia keskusteluja ministeriön kanssa, mutta pitkään käräjät on ollut mediatietojen varassa Jäämeren rataan liittyvistä suunnitelmista, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.
Saamelaisten itsehallintoelin eli saamelaiskäräjät on moittinut valtiovaltaa siitä, että käräjien kantoja ei ole huomioitu saamelaiskulttuuriin vaikuttavia lakeja säädettäessä. Esimerkiksi vuonna 2016 valmistunut metsähallituslaki ja Tenojoen kalastussääntö säädettiin ilman aitoa neuvottelua, saamelaiskäräjät sanoo. Pelkkä kuuleminen tai lausunnon vastaanottaminen ei saamelaiskäräjien mukaan riitä.
Kyse saattaa olla osittain myös siitä, että ministeriöt eivät tunne saamelaiskäräjälakia, arvioi saamelaisasioista vastaava neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen oikeusministeriöstä.

STT

Kuvat:

Perinnehenkilö

Jaaha, taas on ns. porotalous vaarassa, niinkö? Jätetäänkö tämäkin hanke tekemättä poromiesten tahdosta.

On tämä porovouhotus merkillinen harrastus Suomessa, aivan sama mitä ikinä Lapin kehittämiseksi suunnitellaan, niin nämä poromiehet ovat vastustamassa.

MDI

Perinteistä poronhoitoa ei enää ole vaan ostorehuruokittua karjanhoitoa ”naapurin” mailla. Tätä karjaa on tuplamäärä sallittuun nähden ja se näkyy Lapin herkän ympäristön tuhoutumisena, katselkaa raja-aidalla Ruotsiin tai Norjaan niin näette eron.

Erkki Smilonoff

Aita ympäri.