Telakka tarjoaa työtä

0
Meyerin Turun telakan tilauskirjoissa on tällä hetkellä kahdeksan alusta.

Meyerin Turun telakan tilauskirjoissa on tällä hetkellä kahdeksan laivaa. Niiden rakentaminen jatkuu vuoteen 2024 asti, ja työllisyysvaikutukset ovat valtavat.
Turun kaupunki ja Meyer Turku tilasivat viime vuonna Turun yliopistolta tutkimuksen, jossa selvitettiin telakan ja sen alihankintaverkoston aluetaloudellisia vaikutuksia.
Telakan toiminta työllistää suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Telakan arvion mukaan luku kasvaa asteittain vuoteen 2023 mennessä jopa 20 000:een.

Telakan tarjoamat suorat työpaikat ovat mahdollisuus myös salolaisille, mutta kovin moni ei ole tähän tilaisuuteen toistaiseksi tarttunut.
Yliopiston selvityksen mukaan suoraan telakan palkkalistoilla oli viime vuonna muutamia kymmeniä salolaisia. Välilliset työllisyysvaikutukset olivat Salon osalta samaa luokkaa.
Vaatimattomien työllisyysvaikutusten taustalla on monia syitä. Päivittäinen työmatka telakalle ei välttämättä houkuttele, etenkin kun metallialalla on työpaikkoja tarjolla myös Salon seudulla.
Laite- tai komponenttitoimituksiin matka on kuitenkin lyhyt. Myös salolaisyritysten kannattaa tavoitella aktiivisesti töitä osana telakan alihankintaverkostoa.
Tällä hetkellä telakan alihankkijoista 40 prosenttia on Varsinais-Suomessa, ja alihankintatoimitusten arvosta yli puolet jää maakuntaan.

Salolainen tulostusyritys Pertinax kertoi viime viikolla tehneensä sopimuksen Piikkio Worksin hyttitehtaan kanssa. Pertinax toimittaa telakan omistamalle hyttitehtaalle yli 5 000 suurta metallipohjaista kuvatulostetta, joita käytetään noin 2 600 hytin sisustuksessa.
Kauppa on Pertinaxin kokoon nähden suuri, ja yritys aikookin investoida uusiin koneisiin sekä palkata lisää työvoimaa.
Rohkeus tavoitella yhteistyötä suuren toimijan kanssa ja kyky solmia urakkasopimus tuovat työtä paitsi Pertinaxille myös sen alihankkijoille. Toivottavasti sopimus myös inspiroi yhä useampaa yrityksiä pohtimaan telakan tarjoamia mahdollisuuksia.