Elokuvat ja kirjastot kiinnostavat kansalaisia eniten

0

Elokuvissa ja kirjastossa käyminen on suomalaisille erityisen mieluista vapaa-ajan vietettä, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Kolme neljästä Kantar TNS:n kyselyyn vastanneesta mainitsi nämä kiinnostavina tapoina viettää vapaa-aikaa.
Myös kunnan tarjoamat liikuntapalvelut sekä festivaalit kiinnostivat monia vastaajia. Sitä vastoin vain noin joka viides innostui kuoro-, orkesteri- tai teatteriharrastuksesta.
Naisten ja miesten ero näkyi siinä, että naiset olivat kiinnostuneempia omasta liikunnasta, miehet penkkiurheilusta. Taide ja korkeakulttuuri olivat myös enemmän naisten kuin miesten suosiossa.
Kyselyyn vastasi joulukuussa reilu tuhat ihmistä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

Kuvat: