Sairaanhoitopiiri: Ylityökielto tuo ongelmia ensihoitoon ja päivystykseen

5
Vuorovaihto- ja ylityökielto vaikuttaa ensihoidon työvoimatilanteeseen sairaanhoitopiirissä. Kuva: TS/Jari Laurikko.

Sairaanhoitopiiri varoittaa, että hoitohenkilöstön ylityö- ja vuorovaihtokiellot voivat johtaa siihen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää henkilöitä töissä. Tilannetta hankaloittaa vuodenaikaan liittyvä sairastelu. Työntekijäpula on vaarana Tyksisssä ja ensihoidossa ja päivystyksessä.

Sairaanhoitopiiri kertoo jo aloittaneensa toimenpiteet potilasturvallisuuden turvaamiseksi.

– Olemme tänään käynnistäneet menettelyt, jolla saamme jatkuvasti ajantasaisen tilannekuvan työtaistelusta ja sen vaikutuksista ja käyneet myös läpi työnantajan mahdollisuudet paikata puuttuvat työvuorot, kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Sairaanhoitopiiri turvaa kiireellisen hoidon muuttamalla tarvittaessa jo suunniteltuja työvuoroja. Lisäksi piiri siirtää  osaavaa henkilöstöä kiireettömän hoidon tehtävistä. Lomien myöntäminen lähiajoille voi olla vaikeaa, sanoo sairaanhoitopiiri.

Super, Tehy, JHL, Jyty ja JUKO ovat julistaneet kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimilla yritetään nopeuttaa meneillään olevia työehtoneuvotteluja. Työntekijäjärjestöt eivät ole rajanneet mitään toimintoja työtaistelun ulkopuolelle.

Kunta-alan työsopimusneuvottelut kaatuivat sunnuntaina erimielisyyteen lomarahaleikkausten kompensoinnista.

– Yksi leikkaus on tiistaina peruttu, ja joudumme kriittisesti arvioimaan, miten teemme esimerkiksi tehohoitoa vaativia kiireettömiä leikkauksia. Henki ja terveys on kansalaisille turvattava. Samalla toivomme, että päivystykseen ei lähdetä sellaisissa asioissa, joilla ei ole kiire tai jotka voi hoitaa päiväaikaan terveyskeskuksessa, toivoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä tiedotteessa.

 

 

 

keijo.k

Onko niinsanottu varahenkilöstö tosiaan kuollut ja kuopattu asia? Onhan tämä nykyinen systeemi siis todella pöljä, vähän kuin hölmöläisten peitonjatkaminen! Eikö ole enää pätevää osaavaa johtoporrasta tahi hallintoa??

Mietimpähän vain

On varahenkilöstöjärjestelmä vielä olemassa. Ei ole työnantajapuolta vaan kiinnostanut senkään henkilöstöresursseja pitää kunnossa.

Mietimpähän vain

Onko sairaaloissa koskaan 100% työvuorossa paikalla kuukauden aikana, koska kumminkin sen verran paljon henkilökunta altistuu siellä pyöriville taudeille, että outoa kun ei ole jo henkilöstömäärällä varauduttu tarpeeksi sairaspoissaoloihin. Ylityökielto ei saisi olla asia joka aiheuttaa potilasturvaan muutoksia. Jos henkilöstömäärä ei ole riittävä, että täytyy turvautua kohtuuttomiin ylitöihin sairaspoissaolojen takia, niin ratkaisuhan on selkeä: lisää väkeä töihin. Jos taas osaavasta väestä on pulaa, niin pitää tehdä ala houkuttelevammaksi, jotta ala houkuttelisi entistä enemmän.

YksPäivitys

Kuulemma ihan normia nykyään, ettei tarvitse palkata lisää hoitajia, koska porukat venyvät omien vuorojensa lisäksi toisen vuoron.

Siitä tulee lisää loppuunpalamisia, väsymistä ym. ja kierre on valmis. Tämä on sairaalan johdon määräämää lyhytnäköistä säästämistä.

Koetaanko hoitajat välttämättömänä pahana, toisin kuin lääkärit?

Voimia hoitajat, ollaan puolellanne!

Vuorotyö

Onko henkilöstömäärä muka niin pieni, että vuorolistat tehdään perusten ylitöihin, koska eihän tuon nyt muuten pitäisi vaikuttaa ?