Jätevesitutkimus: Kokaiinin ja metamfetamiinin käyttö lisääntynyt suurissa kaupungeissa

0

Kokaiinin käyttö on moninkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksesta.
Käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa, mutta kokaiinia löytyy jätevesistä yhä enemmän myös muualla maassa. Muita piristeitä huomattavasti kalliimman, hyväosaisten bilehuumeeksi mielletyn kokaiinin käyttö on THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikön Teemu Gunnarin mukaan ollut Suomessa harvinaista.
– Käyttö on Keski- ja Länsi-Eurooppaan verrattuna vähäistä. Hinta on ollut kova ja tarjonta vähäistä, olemme niin sanotusti jäljessä myös muita Pohjoismaita. Tätä selittää esimerkiksi syrjäinen sijainti.
Kokaiinin pitoisuudet jätevedessä nousevat ekstaasin tapaan viikonloppuisin, joka kielii Gunnarin mukaan siitä, että käyttö painottuu juhlintaan. Kokaiinin ongelmakäyttö on Suomessa harvinaista, mutta esimerkiksi Keski- ja Länsi-Euroopassa nähdään myös ongelmakäyttöä.
– Kokaiinin keskeinen ero on, että se on huomattavasti lyhytvaikutteisempi huume ja käyttötapoina monesti mielletään, että kokaiinia käytetään nenän kautta. Mutta Keski- ja Länsi-Euroopassa sitä käytetään myös suonensisäisesti.

Metamfetamiinin pitoisuudet myös nousussa

Myös metamfetamiinin käyttö on tulosten perusteella lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Metamfetamiini on vahvempaa kuin sukulaisaineensa amfetamiini, jota Suomessa on käytetty perinteisesti paljon.
– Usein metamfetamiinia pidetään hieman vahvempana stimulanttina kuin amfetamiinia ja sillä on toksisia ominaisuuksia enemmän kuin amfetamiinilla. Suomessa on aina ollut jonkin verran metamfetamiinia ja käyttäjäkunta on olemassa, koska amfetamiini on keskeinen päihde ongelmakäytössä, Gunnar kertoo.
Amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö jakaantuu viikonpäiville suhteellisen tasaisesti, mikä osaltaan kielii ongelmakäytöstä.
Noin 45 prosenttia Suomen väestöstä kattavassa jätevesitutkimuksessa mitataan huumejäämiä puhdistamattomasta jätevedestä. Kaikkiaan THL seuraa huumausaineiden pitoisuuksia 14 kaupungin jätevedestä.

Takavarikkoon vain murto-osa huumeista

THL on seurannut väestön huumeiden käyttöä jätevesistä systemaattisesti vuodesta 2012 lähtien. Tänä aikana piristävien huumeiden, niin sanottujen stimulanttien, käyttömäärät ovat lisääntyneet Suomessa. Käyttö painottuu eteläisen Suomen isoihin kaupunkeihin.
Kun huumetakavarikoiden määrää verrataan jätevesianalyysiin, nähdään että todellinen käyttö on moninkertaista poliisin tekemiin huumetakavarikoihin nähden. Esimerkiksi vuonna 2014 THL arvioi amfetamiinin, metamfetamiinin ja kokaiinin käytön noin 5-10-kertaiseksi verrattuna viranomaisten takavarikoimaan määrään.
Tuolloin Suomen amfetamiinimarkkinoiden arvoksi laskettiin 70 miljoonaa euroa, ja metamfetamiini- ja kokaiinimarkkinoiden arvoksi noin 10 miljoonaa euroa.
Jätevesitutkimus ei kerro huumeiden käyttäjien määrää, vaan aineiden käyttömäärän muutoksia.
Noin 45 prosenttia Suomen väestöstä kattavassa jätevesitutkimuksessa mitataan huumejäämiä puhdistamattomasta jätevedestä. Näytteet otetaan puhdistamoilla ja huumeiden pitoisuudet analysoidaan laboratoriossa.

STT

Kuvat: