Laivanpäällystöliitolta lakkovaroitus ulkomaanliikenteeseen

0

Suomen Laivanpäällystöliitto on jättänyt ulkomaanliikennettä koskevan lakkovaroituksen. Lakko alkaisi perjantaiaamuna 23. maaliskuuta, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle Twitterissä.
Nykyiset työehtosopimukset Laivanpäällystöliiton ja Suomen Varustamot ry:n välillä ovat päättyneet helmikuun lopussa.
Työriidan kohteena on ulkomaanliikenteen kansipäällystön ja sairaanhoitajien työehtosopimus sekä ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystön työehtosopimus.

http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-laivanpaallystoliitto-ilmoitti-tyonseisauksesta-ulkomaanliikenteessa-23-3-2018-klo-6-alkaen

STT

Kuvat: