Omaishoitaja on vapaansa ansainnut

0
Omaishoitajan hoidettava on usein oma puoliso. Somerolainen Kalle Pirttilä toimii vaimonsa Tuulikki Pirttilän omaishoitajana.

Kotona huonokuntoista omaistaan hoitavien omaishoitajien määrä on koko ajan noussut. Väestön ikääntyessä omaisten rooli vanhusten hoitamisessa vain kasvaa.
Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä, sillä he mahdollistavat monen ikäihmisen toiveen saada pysyä kotona mahdollisimman pitkään. Myös kunnille heidän työnsä on mittaamattoman arvokasta, sillä ympärivuorokautisten hoivapaikkojen ylläpito maksaa.

Tyypillinen omaishoidon tilanne on sellainen, jossa ikääntynyt omaishoitaja huolehtii hoivaa ja apua tarvitsevasta puolisostaan. Myös lapset hoitavat usein ikääntyneitä vanhempiaan.
Omaishoitajan työ on hyvin sitovaa, eikä kaikilla ole omaisia lähellä auttamassa. Jos vanhuksella on vielä muistisairaus, voi häntä olla hyvin vaikea jättää edes lyhyeksi aikaa yksin.
Vastuu toisesta ja kiintymys omaan läheiseen ovat johtaneet siihen, että iso osa omaishoitajista ei pidä koskaan vapaata. Omaishoitaja jaksaa, vaikka olisi kuinka väsynyt.

Hengähdystauon saaminen silloin tällöin jatkuvasta vastuusta on äärettömän tärkeä asia omaishoitajien jaksamisen kannalta. Omaishoitajan oman elämän mielekkyys ja inhimillisyys eivät saa kaatua raskaan ja jatkuvan vastuun alle.
Omaishoitajien vapaiden helpottamiseksi kunnilla on vielä paljon työsarkaa. Monessa kunnassa hoidettava pitää siirtää pois kotoa hoivakotiin, jos omaishoitaja haluaa vapaata.
On selvää, että tällainen lyhytaikainen siirtely paikasta toiseen ei innosta sen paremmin omaishoitajaa kuin hoidettavaa. Muistisairaalle siirtyminen omaishoitajan loman ajaksi pois tutusta kodista on erityisen raskasta.

Salossa ja Paimiossa vanhustenhuoltoon on palkattu työntekijä, joka toimii kodeissa omaishoitajien sijaisena. Näin omaishoitajille voidaan suoda muutaman tunnin hengähdystauko, ja hoidettava saa olla tutussa ympäristössä.
Tähän suuntaan toivoisi yhä useamman kunnan kulkevan. Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että omaishoitaja on vapaansa ansainnut.