Salon kansalaisopisto aikoo vahvistaa toimintaansa kylissä

1

Salon kansalaisopisto ja paikalliset kyläaktiivit ovat perustaneet paikallisen yhteistyöverkoston.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa opiston toimintaa kylissä ja taajamissa. Vähiten opetustunteja oli viime vuonna Särkisalossa ja Suomusjärvellä.

Asukaslukuun verrattuna hännillä ovat Kiikala ja Pertteli. Monissa kylissä ja taajamissa esimerkiksi kieli- ja atk-kurssien tarjonta kadonnut lähes tyystin.

Yhteistyöverkoston ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin muun muassa taiteen perusopetuksen lasten taidepajoista. Niitä on esimerkiksi Särkisalon koulussa, mutta pajoja toivotaan lisää.

Joissakin kylissä päätettiin tehdä kyselyjä asukkaiden toiveista. Yhteistyöverkosto kokoontuu jatkossa vuosittain helmikuussa ja lokakuussa.

Yhteistyöverkoston ensimmäisessä tapaamisessa oli edustajia Perniön kirkonkylästä, Särkisalosta, Kuusjoelta, Kiskosta, Teijolta ja Märynummelta.

Johanna

Perniöön pilates-tunnit, kiitos!