Suostumuksen puute lakiin

0
Eduskunnan naisverkostoon kuuluvat kaikki 84 naiskansanedustajaa.

Eduskunnan naisverkosto haluaa muuttaa rikoslakia raiskauksen tunnusmerkistön osalta. Naisverkosto on tehnyt lakialoitteen, jossa vaaditaan raiskauksen määritelmään suostumuksen puutetta. Aloitteen takana on lähes 80 kansanedustajaa. Voimassa oleva rikoslaki asettaa raiskauksen määritelmäksi ensisijaisesti väkivallan käytön tai sillä uhkaamisen.
Samaan asiaan on kiinnitetty huomiota Ruotsissa, jossa maan hallitus on esittänyt raiskauksen keskeiseksi määritelmäksi suostumuksen puutetta. Esitys on saanut laajalti tukea. Sitä kannattavat niin poliisi kuin Ruotsin syyttäjävirastokin.

Suuri osa raiskauksista jää ilmoittamatta poliisille uhrien pelätessä, ettei heillä ole mahdollisuuksia menestyä rikosprosessissa. Eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Hanna Sarkkinen (vas.) kritisoi sitä, että tällä hetkellä väkivalta määrittää liikaa raiskausrikoksen tunnusmerkistöä.
Raiskaus on uhrin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden äärimmäinen loukkaus ja vaikuttaa häneen syvästi riippumatta siitä, jääkö teosta ulkoisia väkivallan merkkejä.

Naisverkosto saa tukea vaatimukselleen monesta suunnasta. Rikoslainmuutosta ovat vaatineet muun muassa Amnesty ja Naisjärjestöjen Keskusliitto. Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö on herättänyt kansainvälistäkin huolta.
YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvovan CEDAW-komitean mukaan Suomen pitäisi poistaa laista vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä voimaa.

Vaadittu lakimuutos on periaatteellisella tasolla merkittävä. Muutos selkeyttäisi lainsäädäntöä ja antaisi yhteiskunnallisen viestin. Suostumuksen puutteen mainitseminen laissa vahvistaisi sekä seksuaalista itsemääräämisoikeutta että ihmisoikeuksia.
Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimuskin velvoittaa Suomea tarkastelemaan rikoslakiaan. Sopimus lähtee siitä, että seksuaalista väkivaltaa ei määrittele muu fyysinen väkivalta, vaan olennaista on uhrin suostumuksen puute.