Wc-lietepäästö ei näy Enäjärven veden laadussa

0

Wc-lietteen päästäminen puroa pitkin Suomusjärven Enäjärveen ei näytä vaikuttaneen alueen veden laatuun pidemmällä tähtäimellä. Lietteet laskettiin Arpalahdentien varressa olevaan puroon tammikuussa.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki huhtikuun lopussa sedimentti- ja vesitutkimuksen alueella Salon kaupungin toimeksiannosta. Tutkimuksella haluttiin selvittää lietepäästön mahdollisia jälkivaikutuksia järvessä.

Tutkimustulosten perusteella jätelietepäästö ei näkynyt järvessä puron suualueen tuntumassa bakteeri- tai ravinnemäärissä.