Kuntien myöntämien takausten edellytykset ovat muuttuneet. Kunnat eivät saa lain mukaan enää taata muiden kuin kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoja.

Takavuosina kunnat takasivat usein esimerkiksi urheiluseurojen, kyläyhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden rakennushankkeisiin ottamia lainoja.

– Nykyään EU:n kilpailulainsäädäntö estää kuntia takaamasta markkinoilla toimivan yrityksen lainoja. Kilpailuneutraliteetti velvoittaa perimään luotonvarausprovision ja turvaavan vakuuden. Silloin kaupungin takauksen antama korkohyvitys sulaa kustannuksiin, Salon kaupungin talousjohtaja Seppo Juntti toteaa.

Lue lisää Salon Seudun Sanomista 16.6.2018

Muurlalainen yrittäjä

Jätteenpolttolaitokselle hankitaan itse kymmeniä miljoonia ja annetaan lainaksi. Se on varmaan lainmukaista ja onneksi osakeyhtiölakien suojassa.