Rahasta lääkettä lääkäripulaan

4
Someron terveyskeskuksessa tehdään jatkuvasti töitä vajaamiehityksellä.

Lääkäripula on tuttu asia erityisesti monessa pienemmässä terveyskeskuksessa. Työ terveyskeskuksessa ei houkuttele valmistuneita lääkäreitä. Moni karsastaa esimerkiksi päivystystä, jossa potilaita on usein ruuhkaksi asti.
Mitä kauempana kunta on isoista kaupungeista, sitä vaikeampaa lääkäreitä on yleensä terveyskeskukseen saada.

Someron kaupunki kaavailee nyt lääkkeeksi terveyskeskuksen lääkäripulaan roimaa palkankorotusta. Perusturvalautakunta on esittänyt lääkäreiden peruspalkkaan lähes 1 200 euron korotusta kuukaudessa. Asian käsittely on vielä kesken, sillä lopullisen päätöksen asiasta tekee henkilöstöjaosto.
Somero on hakenut vuosia lääkäreiden virkoihin vakinaisia tekijöitä, mutta hakukierrokset eivät ole tuottaneet tulosta. Kaupunki on halunnut satsata perusterveydenhuoltoon, joten tänä vuonna terveyskeskukseen perustettiin seitsemäs lääkärin virka. Tällä hetkellä kuitenkin vain kolme virkaa on vakinaisesti täytetty.
Sijaiset mukaan lukien Someron terveyskeskuksessa työskentelee viisi lääkäriä, joten siellä tehdään jatkuvasti töitä vajaamiehityksellä.

Kilpailu lääkäreistä palkan ja muiden etujen avulla on Suomessa tuttua. Somero on maksanut monta vuotta vakinaisille lääkäreille päivystyslisää lisätäkseen työn houkuttelevuutta. Lääkärit saavat viisi euroa jokaista päivystyksessä hoidettua potilasta kohden.
Perusturvalautakunnan esittämän korotuksen jälkeen Someron terveyskeskuksen lääkäreiden peruspalkka olisi 5 730 euroa kuussa. Sillä Somero nousee lähiseudun terveyskeskusten kärkeen. Nykyisellä 4 572 euron peruspalkalla Somero on peränpitäjä.

Oma terveyskeskus saa Somerolla kuntalaisilta usein kiittävää palautetta. Tyytyväisyyttä lisäävät laboratorio ja röntgen.
Lääkäreille esitettyyn palkankorotukseen on suhtauduttu ymmärryksellä, sillä ilman lääkäreitä ei terveyskeskus toimi. Aika näyttää, houkutteleeko korkeampi palkka lääkäreitä pieneen terveyskeskukseen.

Repa

Somerolla korotetaan terveyskeskuslääkärien lähtöpalkkoja 1 158 euroa kuukaudessa, mikä on lähes tuplasti se, mitä kaikkein heikkotuloisimmat eläkeläiset ja työttömät saavat kuukaudessa.

Lääkärien opiskelupaikkoja tulisi huomattavasti lisätä, että työpaikat kiinnostaisivat lääkäreitä myös pienemmissä kunnissa. Tämän tyyppisestä palkkakilpailusta ei seuraa mitään hyvää näinä sotesekoilujen aikana.

MDI

Pitäisikö muka heikkotuloisten eläkeläisten eli niiden, jotka ovat kerryttäneet omaa eläkettään huonosti tai työttömien saada vuosia opiskelleen lääkärin palkkaa?
Keskivertolääkäri elättää veroillaan pari kolme työtöntä päivärahoineen, asumis- yms. tukineen ja pelkästään tuostakin korotuksesta vie verottaja yli 50% eli yli yhden työttömän peruspäivärahat.

Repa

Ei pidä saada lääkärien kanssa samaa palkkaa, kunhan nyt saisivat edes tuon lääkärien saaman korotuksen verran.

Ei pidä unohtaa, että myös heikkotuloisimmat eläkeläiset ovat omalta osaltaan olleet rakentamassa tämän päivän yhteiskuntaa ja mahdollistaneet mm. lääkäreille ilmaisen koulutuksen.

it Senior

Tekoälyn soveltamisesta on saatu hyviä kokemuksia. Teki 90 prosentilla saman diagnoosin kuin lääkäri. Onko varmaa kenen loppujen 10 diagnoosit oli virheellisiä?