Helle nostanut vedenkulutusta Salossa – Kulutuksen kasvusta huolimatta vedenkäytölle ei tarvitse asettaa rajoitteita

1
Salon Vesi mittaa pohjaveden korkeutta ympäri Saloa. Kuvassa Kärkän vedenottamon luota löytyvä mittausputki.

Kuumuuson nostanut koko Salon kaupungin vedenkulutusta noin 6 000–7 000 kuutiosta lähes 10 000 kuutioon vuorokaudessa.

Kulutuksen suuresta kasvusta huolimatta Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen ei näe tarvetta rajoittaa perusteltua vedenkäyttöä.

– Viime vuodelle sattunut pitkä sadejakso on ollut tässä pelastuksemme. Sadetta tuli niin paljon, että varastot saatiin täyteen.

Perusteltua vedenkäyttöä on Salossa rajoitettu viimeksi vuonna 2006. Lähiaikoina Marttilan kunta on joutunut kehottamaan asukkaitaan rajaamaan vedenkäyttöä. Kehotus annettiin alkukesästä, kun kunnan vesitornin taso oli laskenut huolestuttavan paljon (SSS 1.6.).

 

Suomen ympäristökeskuksen uusimman vesitilannekatsauksen mukaan Lounais-Suomen pohjavesien tilanne ei ainakaan kesäkuun lopussa vielä ollut poikkeuksellinen. Maantieteellisesti katsoen Lounais-Suomi on alueena herkin kuivuudelle.

– Sateettomuus vaikuttaa siellä kaikista eniten, Suomen ympäristökeskuksen hydrogeologi Mirjam Orvomaa tiivistää.

Salon seudulla ympäristökeskus mittaa pohjavettä Perniöstä käsin.

Ympäristökeskus mittaa pohjaveden kaksi kertaa kuukaudessa. Viimeisin mittaus suoritettiin 15. heinäkuuta.

– Perniön pohjavesi oli silloin kahdeksan senttiä 30 vuoden keskiarvoa alempana.

Pohjaveden korkeus lasketaan kymmenen mittausputken keskiarvona. Mittaustuloksia verrataan ympäristökeskuksessa samana päivämääränä viimeisen 30 vuoden aikana saatuihin tuloksiin.

Heinäkuun puolivälissä saatu mittaustulos on vielä selvästi korkeammalla kuin alin Perniössä mitattu korkeus. Kaikista alin tällä ajankohdalla saatu tulos mitattiin Perniössä vuonna 2014. Nyt saatu tulos on Orvomaan mukaan vielä noin 15–20 senttimetriä sitä korkeammalla.

– Uusin mittaus on siitä vielä kaukana.

Tässä vaiheessa vuotta veden pinnan laskeminen kuuluu veden luontaiseen kiertokulkuun. Lasku jatkuu aina elokuun loppuun saakka.

Lue lisää Salon vesitilanteesta päivän lehdestä! 

Ulla

En ymmärrä, Suomessa vettä ja metsää on niin paljon. Mitä te suunnittelette vielä? Hintojen nostamista vai?