Salon seudulla on jo noin 600 kevytyrittäjää

0
Salolainen Marko Ikonen käyttää laskutuspalvelua muun muassa valokuvauskeikkojensa laskuttamisessa. Hän on ottanut valokuvia esimerkiksi Salon taidemuseo Veturitallin julkaisuihin.

Kevytyrittäjien eli laskutuspalvelua käyttävien määrä on kasvanut Suomessa ja myös Salon seudulla erittäin nopeaa tahtia. Kevytyrittäjiä on koko maassa Uusi työ ry:n tilastojen mukaan jo yli 100 000 ja Salon seudulla noin 600. Määrä kasvaa vuosittain yli 20 prosenttia.

Nykyisessä lainsäädännössä ei ole käsitettä kevytyrittäjyys, mikä on johtanut erilaisiin tulkintoihin. Laskutuspalveluita käyttävät mielletään työntekijöiksi ja toisaalta yrittäjiksi. Tavoitteena on, että itsensä työllistäminen määritellään lainsäädännössä yhtenä työn muotona.