Kestävä kehitys tuo investointeja

0
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti vuosi vuodelta.

Kunnat ovat hyödyntäneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteita heikommin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Tutkimuslaitos Deloitten tutkimuksen mukaan suomalaisille kunnilla riittää kirittävää tavoitteisiin.
Muissa pohjoismaisissa kunnissa Agenda 2030:n tavoitteita pidetään ponnahduslautana uusiin ratkaisuihin ja erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Deloitte keräsi Agenda 2030 kunnissa -tutkimukseensa yli 180 kuntapäättäjän näkemyksiä puhelinhaastatteluilla Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kestävän kehityksen tavoitteena on sopeuttaa taloudellinen toiminta luonnon reunaehtoihin. Vuoden 2015 YK:n yleiskokouksessa 193 valtiota hyväksyi Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Monet sitä edistävistä päätöksistä ja toimenpiteistä tehdään kuntatasolla.
Kansainvälinen ja tunnettu tavoitekehys helpottaa yhteistyötä, kun ympäristöhaasteisiin haetaan uusia ratkaisuja.
Suurimmalla osalla suomalaisista kunnista on kestävää kehitystä tukevia ohjelmia, jotka jäävät helposti irrallisiksi toimenpiteiksi. Omiin hankkeisiinsa keskittyneet kunnat ovat nyt heräämässä globaaliin ajatteluun. 70 prosenttia suomalaisista kunnista uskoo YK:n tavoitteiden toteuttamisen luovan runsaasti yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoille.

Vastuullisten sijoituskohteiden kysyntä on kasvanut. Kuntarahoitus lanseerasi toissa vuonna vihreän rahoituksen, jolla mahdollistetaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita tukevia hankkeita.
Vihreän rahoituksen salkkuun lisättiin viime vuonna 25 projektia noin 600 miljoonan rahoituksella. Tuettujen projektien arvioidaan vähentävä suoria hiilidioksidipäästöjä noin 19 420 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Yritysten yhteistyön ja investointihalukkuuden edistämiseksi kuntien pitäisi pystyä mittaamaan kestävän kehityksen hankkeittensa vaikuttavuutta.
Kuntarahoituksessa nähdään, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen myötä suomalaisesta kuntasektorista tulee kiinnostava sijoituskohde kansainvälisille sijoittajille.