Luja yhteishenki kantaa Salossa

0
Yhteishenkeä Salosta löytyi, kun ryhmä paikallisia yrityksiä ja kaupunki ostivat yhdessä Nokian päärakennuksen.

Kun tarkastellaan vain tilastolukuja, Salossa menee huonosti. Nuoret muuttavat pois, eläkeläisten määrä kasvaa ja huoltosuhde heikkenee. Kylmät luvut ovat seurausta Suomen kovimmasta rakennemuutoksesta, jonka ytimeen Salo joutui matkapuhelinteollisuuden romahduksen myötä.
Tilastoluvut eivät onneksi kerro kaikkea. Kun katsotaan Saloa kokonaisuutena, löytyy runsaasti vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Muuttoliikettä pitkään tutkinut Timo Aro kehuu Saloa (SSS 24.7.). Muuttoliiketutkijan sanoin Salossa ei ole jämähdetty kurjuuteen, jääty voivottelemaan ja huutamaan muita apuun. Sen sijaan on lähdetty uudistamaan ja tekemään tulevaisuutta itse.
Salossa selviytymistaistelu toki tiedetään, mutta hyvä, että toimintaa osataan arvostaa muuallakin.
Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että pahimmat pelot eivät toteutuneet. Työttömyys ei noussut 20 prosenttiin, ja viimeiset kaksi vuotta tilastot kuukaudesta toiseen kertovat työttömyyden tasaisesta laskusta.

Rakennemuutoksen tukirahat ovat auttaneet Salon selviytymisessä. Tärkeintä on kuitenkin ollut kaupungin, yrittäjien ja erilaisten yhteisöjen yhteinen ponnistelu. Uusia mahdollisuuksia ja toimintoja on haettu aktiivisesti ja saatu niitä myös liikkeelle..
Yksi uuden nousun avaimista oli Nokian valtavan kiinteistön osto omiin käsiin. Vaikka epäilijöitä riitti, on Salon IoT Campus osoittautunut uudeksi vetovoimatekijäksi.

Vaikeat vuodet ovat lisänneet Salon yhteisöllisyyttä. Yritysten ja kaupungin välinen keskustelu on lisääntynyt, samoin kuin yritysten keskinäinen verkottuminen. Parantamisen varaa yhteishengessä toki vieläkin on.
Kuten muuttoliiketutkija sanoi, Salossa olisi tilaa vieläkin vahvemmalle me-hengelle. Vertailukohteeksi hän otti Rauman, jossa kaikki ajavat oman kaupungin parasta. Salossa taas ei hänen mielestään ole aina annettu yhtenäistä kuvaa ulospäin. Esimerkiksi suuri kuntaliitos aiheuttaa vieläkin kipuja.
Joka päivä parempi Salo on hyvä tavoite, mutta onnistuminen edellyttää kaikkien mukanaoloa.
Nyt tarvitaan vahvaa Salo-henkeä.