Ohjausta etuuksien hakuun

0

Perustoimentulotuen myöntäminen siirtyi viime vuoden alussa kunnilta Kelalle. Uudistuksesta on puolitoista vuotta, ja sen vaikutukset ovat selvät: toimeentulotukimenot ovat kasvaneet.
Uutinen on siinä mielessä hyvä, että nyt elämistä helpottavaa toimeentulotukea saa useampi siihen oikeutettu kuin ennen.
Kasvua osattiin odottaa. Yksi peruste siirtää perustoimeentulotuki kunnilta Kelalle oli se, että asiointia kuntien sosiaalitoimessa pidettiin leimaavampana kuin Kelassa käyntiä.

Toimeentulomenoja on kasvattanut myös se, että uudistuksen yhteydessä perustoimeentulotukea laajennettiin. Siihen otettiin aiemmin täydentävään toimeentulotukeen kuuluneita osia.
Perustoimeentulotukeen kuuluvat uudistuksen jälkeen esimerkiksi vuokra, sähkö ja vakuutukset sekä takuuvuokra, vuokraennakko, muuttokustannukset ja muut muutosta aiheutuvat välttämättömät menot. Kelan etuusjohtaja Neimala luonnehti näitä perusasioiksi (SSS 31.7.), joita jokainen tarvitsee asumiseen.

Myös hyvä tiedottaminen lisää etuuksien hakemista. Asiaa selvitettiin Tuuli Paukkerin tänä kesänä Aalto-ylipistossa tarkastetussa väitöskirjassa.
Kela lähetti henkilökohtaisen kirjeen kaikille takuueläkkeeseen oikeutetuille suomalaisille. Kirjeen saaneet hakivat heille kuuluvaa eläkettä nopeammin ja todennäköisemmin kuin eläkeläiset, jotka olivat julkisen viestinnän varassa.
Koska Kela tietää, ketkä ovat esimerkiksi oikeutettuja takuueläkkeeseen, on oikein, että se on aktiivinen ja huolehtii, että kansalaiset saavat heille kuuluvat etuudet.

Erilaisilla sosiaalietuuksilla pyritään vähentämään esimerkiksi köyhyyttä tai terveysongelmia. Tavoitetta ei saavuteta, jos etuuksiin oikeutetut eivät osaa tai kehtaa hakea niitä.
Etuuksien alikäyttöön on kiinnitetty huomiota EU:n tasolla. Euroopan parlamentin raportin mukaan ilmiöitä on tutkittu vähän, mutta tietyt erityisryhmät jättävät usein tukia hakematta.
Etuuksia arvostellaan herkästi, kun tulee ilmi tapauksia, joissa niitä on hankittu epärehellisesti. Yhtäläinen vääryys on se, että tukea tarvitsevat eivät syystä tai toisesta saa, mitä heille kuuluu.