Presidentillä on vielä valtaa

1
Presidentti Sauli Niinistöstä on tehty kaksi uutta kirjaa. Niiden mukaan Niinistö käyttää taitavasti myös vaikutusvaltaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä on tehty kaksi uutta kirjaa. Kummassakin kirjassa maalataan kuva presidentistä, joka käyttää taitavasti valtaa.
Kun Niinistö aloitti presidenttinä, hänellä oli muodollisesti vähemmän valtaoikeuksia kuin aikaisemmilla presidenteillä. Valtaa oli siirretty eduskunnalle ja hallitukselle, mikä parlamentarismin näkökulmasta oli hyvin perusteltu ratkaisu.

Valtaoikeuksien leikkaaminen ei tehnyt presidentistä vallatonta keulakuvaa. Kuten juuri ilmestyneet kirjat kertovat, Niinistö on ottanut oman paikkansa. Muodollisen vallan lisäksi hän käyttää taitavasti myös vaikutusvaltaa.
Niinistön tapauksessa vallankäyttöä vahvistaa myös suuri kansansuosio.
Aamulehden toimittajien Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittama Mäntyniemen herra -kirja piirtää presidentti Niinistön toiminnasta laajemman ja rosoisemman kuvan. Emerituspäätoimittaja Risto Uimosen Tasavallan presidentti -kirja taas vahvistaa mielikuvaa suositusta kansan isästä.

Mörttisen ja Nurmen kirjassa nostetaan esille Niinistön toiminta sisäpolitiikassa, joka nykyisen vallanjaon mukaan ei presidentille kuulu. Kirjan mukaan Niinistö vaikutti kiky-sopimuksen syntymiseen keskustelemalla työmarkkinajärjestöjen johtajien kanssa.
Lisäksi Niinistön kerrotaan vaikuttaneen siihen, että valtio-omisteinen Fortum lähti osaomistajaksi Fennovoiman ydinvoimalaan. Niinistö oli huolissaan Suomen ja Venäjän suhteiden vahingoittumisesta, jos ydinvoimalahanke kaatuisi.

Presidentti Niinistö kiistää, että hän olisi puuttunut sisäpolitiikkaan ja että hän olisi painostanut Fortumia.

Presidentin kiky-keskustelua on vaikea nostaa suureksi ongelmaksi, kun presidentti yritti auttaa hallituksen keskeisen tavoitteen toteutumista. Kyse oli hallituksen tukemisesta, ei estämisestä.

Presidentti Sauli Niinistö on pitänyt tiukasti ohjakset ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kirjasta käy ilmi, että tarvittaessa hän ottaa kantaa myös sisäpoliittisiin kysymyksiin.
Tällä harmaalla alueella liikkuminen vaatii tarkkaa harkintaa. Niinistö on taitavasti käyttänyt presidentin mahdollisuuksia ja vaikutusvaltaa, ja hänen suosionsa on pysynyt poikkeuksellisen vahvana.

Lautamies

Jos presidentiltä kielletään arvo- ja vaikutusvallan käyttö, niin voidaan kysyä, mihin presidenttiä sitten enää tarvitaan? EU:n ulkopuolisetkin suhteet voitaisiin jättää pääministerin ja ulkoministerin hoidettaviksi.
Seremoniamestariksiko presidentin asema pitäisi muuttaa?