Puun myyjille kallis tappio

1
Metsäyhtiöiltä korvauksia vaatineet Salo ja Somero joutuvat muiden mukana olleiden kuntien tavoin maksamaan noin 230 000 euroa omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Pitkään jatkunut kiista metsäyhtiöiden puukartellista päättyi kuntien osalta kesällä tappioon. Yksityiset metsänomistajat tunnustivat jo aiemmin häviönsä. Metsähallitus vei ainoana kartellin hoviin ja haluaa siellä tappion kärsittyään saada asian vielä korkeimman oikeuden käsittelyyn.
Kiistan juuret vievät vuoteen 2009, jolloin markkinaoikeus tuomitsi metsäyhtiöt laittomasta hintakartellista tuntuviin sakkoihin. Tämän jälkeen puuta myyneet tahot lähtivät oikeusteitse hakemaan korvauksia menetetyistä puunmyyntituloista.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi viime vuonna kaikki korvauskanteet Stora Ensoa, UPM-Kymmentä ja Metsäliittoa vastaan. Oikeuden mukaan näyttöä kartellin vaikutuksesta raakapuun hintaan ei löytynyt.
Oikeudessa 32 kuntaa haki yhtiöiltä noin 180 000 euron korvauksia kuntaa kohti. Korvausten sijaan kunnat tuomittiin maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kyseessä ei ollut mikään pikkupotti, sillä metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikulut olivat pelkästä käräjäoikeuden käsittelystä 6,2 miljoonaa euroa eli noin 200 000 euroa per kunta.

Maallikosta puunmyyjien jääminen kartellijutussa ilman korvauksia tuntuu oudolta, mutta tuomio perustuu vanhan kilpailulainsäädännön vaatimuksiin. Sen mukaan kartellin uhrien velvollisuutena on näyttää toteen vahinkojen määrä. Tämä on osoittautunut käytännössä hankalaksi.
Poikkeuksen muodostaa vuosien 1994–2002 asfalttikartelli, jossa kunnat saivat vahingonkorvauksia. Tapaus poikkeaa kuitenkin metsäyhtiöiden oikeudenkäynnistä, sillä asfalttijutussa kartellissa mukana olleet tahot todistivat itse, paljonko saivat hyötyä.

Tulevissa kartellitapauksissa tilanne muuttuu näytön todistelun osalta. Vuonna 2016 voimaan tulleen EU:n uuden kilpailulainsäädännön mukaan kartellien jäsenten pitää korvaukset välttääkseen osoittaa, että eivät ole aiheuttaneet vahinkoa.
Puukartelli oli voimassa ennen uusia säädöksiä, joten siinä näyttöä arvioitiin vielä vanhan lain mukaan.

Porukassa pohdittu

Tähän oikeuskäsittelyyn yritettiin ottaa mukaan myös yksityisiä metsänomistajia. Mahdollisuus jutun häviämisessä oli heidän tiedossa.

Oikeustaisteluun ei lähdetty, kun tiedossa oli myös vaihtoehto kielteisestä päätöksestä korvauksineen.