Salon lastensuojelun kiireellisten sijoitusten määrä moninkertaistui kesällä

1
Kiireellisten sijoitusten määrän äkillinen kasvu on yllättänyt Salon kaupungin sosiaalityöntekijät.

Lastensuojelussa on tavallisesti ollut kesäisin rauhallisempaa kuin muina vuodenaikoina, mutta tänä vuonna kiireellisten sijoitusten määrä on noussut merkittävästi, toteaa Salon johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Halmetkangas.

 

Aikaisempina vuosina kesäaikana tehtyjen sijoitusten kohdalla on puhuttu yksittäistapauksista. Tänä kesänä sijoituksia on tehty kuitenkin jo kaksitoista, joista yhdeksän heinäkuun aikana.

 

– Tarve on tullut yllätyksenä, sillä tällaista ei ole ennen tapahtunut. Herää kysymys, pitäisikö tulevina kesinä panostaa lisäresursseihin, hän sanoo.

 

Kiireellinen sijoitus on viimeinen keino puuttua perheen ongelmiin lapsen turvallisuuden ollessa vaarassa tai lapsen huoltajien ollessa kykenemättömiä huolehtimaan hänestä. Sijoitus tarkoittaa lapsen siirtämistä kodista perhehoitoon tai lastensuojelulaitokseen.

 

Halmetkangas ei osaa nimetä syytä sijoitusten määrän äkilliselle kasvulle. Kyse voi hänen mukaansa olla sattumasta tai epävakaudesta, joka syntyy arjen tukirakenteiden – koulun tai työn – poissaolosta lomakaudella.

 

Kesäajan sijoitusten taustalla korostuvat vanhemmuuden ongelmat, jotka liittyvät mielenterveysongelmiin, päihteiden väärinkäyttöön, huolenpidon puutteisiin ja yleiseen kykenemättömyyteen toimia lapsen tai nuoren kanssa.

 

 

Yleisesti lastensuojelun asiakasmäärät ovat kuitenkinvähentyneet.Salo on mukana 40 muun paikkakunnan kanssa systeemisen lastensuojelun kokeilussa, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lastensuojelussa pyritään jatkossa puuttumaan perheen ongelmiin entistä aikaisemmin ja tehokkaammin. (SSS 26.3.2018).

 

Lastensuojelun asiakasmäärät on saatu laskemaan ohjaamalla asiakkaat oikean palvelun piiriin, käytännössä siis lastensuojelusta sosiaalihuoltoon, perhesosiaalityön päällikkö Katri Viippo sanoo. Vuoden 2017 alussa perustettiin Sointu-tiimi, jossa sosiaalityön ammattilaiset tekevät palvelutarpeen arviointia ja ohjausta.

 

Käytännössä Sointu-tiimi ohjaa ihmisen arvioinnin jälkeen joko peruspalveluihin, lastensuojelun tai sosiaalihuollon palveluihin.

 

Kun vuoden 2017 lopussa lastensuojelun asiakkaita oli 517, tämän vuoden heinäkuussa heitä oli enää 384. Kodin ulkopuolelle lapsia tai nuoria oli sijoitettuna 122. Heidän määränsä on hieman vähentynyt viime heinäkuusta, jolloin huostaanotettuja oli 127.

 

– Lastensuojelun asiakasmäärät tulevat varmasti vielä tänä vuonna nousemaan, mutta kokonaisuudessaan määrä on jo nyt vähentynyt, Viippo toteaa.

 

 

Lue lisää Salon Seudun Sanomista 8.8.2018.

Raivorealisti

Asiakasmäärä? Puhutaanko nyt siis lapsista vai kotitalouksista?