Suomalainen arvostaa laatua

0
Ostoksilla käyvä suomalainen kuluttaja arvostaa laatua iästä riippumatta.

Suomalainen kuluttaja arvostaa iästään riippumatta laatua. Mummojen ja milleniaalien erot ostospäätöksissä ja kulutusvalinnoissa ovat yllättävän pieniä. 1980–2000-lukujen välissä syntyneiden kuluttajien arvot ovat samanlaisia kuin isovanhempiensa.
Tämä käy ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta. Frankly Partnersin toteuttamaan kyselytutkimukseen osallistui 2 004 suomalaista.

Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista kiinnittää kulutuspäätöksissään aiempaa enemmän huomiota laatuun. Sukupolvesta riippumatta suomalaiset kuluttajat haluavat ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluita.
Kaksi kolmesta toivoo helposti havaittavan Avainlippu-merkin kertovan tuotteen laadukkuudesta. Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima alkuperämerkki Avainlippu on myönnetty yli 4 000 Suomessa valmistetulle tuotteelle ja Suomessa tuotetulle palvelulle.

Sekä nuorten että vanhojen ostopäätöksiin vaikuttavat hinnan ohella yhä enemmän henkilökohtaisiin arvoihin pohjautuvat valinnat. Lähes 40 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa elämäänsä merkityksellisyyttä, syvempiä asioita ja arvoja.
Niin vanhoja kuin nuoriakin kiinnostavat yhä enemmän aidot asiat ja brändit, jotka tuntuvat inhimillisiltä. Samaan tapaan joka kolmas alle 35-vuotias kuin kolmannes yli 55-vuotiaista korostaa aitouden merkitystä.

Suomalaisten halu suosia toimintatavoiltaan läpinäkyviä ja avoimia yrityksiä voimistuu entisestään. Myös vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia yhä enemmän: kaksi kolmesta suomalaisesta painottaa vastuullisuuden merkitystä kuluttamisessa. Tällainen ajattelu korostuu alle 35-vuotiaiden keskuudessa.
Tutkimuksen mukaan kaikenikäiset arvostavat aitojen ja läpinäkyvien yritysten toimintaa.
Tuloksen perusteella yritysten kannattaa satsata mahdollisimman läpinäkyvään toimintaan tarjoamalla kuluttajille helposti saatavaa tietoa omasta toiminnastaan, arvopohjastaan ja tavoitteistaan.