Eduskunnan tasa-arvokysely: Seksuaalista häirintää kertoi kokeneensa 12 naista ja 17 miestä

0

Eduskunnan tasa-arvotilanteesta on saatu tutkittua tietoa.
Kansanedustajille suunnatussa kyselyssä seksuaalista häirintää kertoi kokeneensa 12 naista ja 17 miestä. Kyselyyn vastasi 149 kansanedustajaa.
Eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan kyselyn mukaan yleisesti hyväksi. Epäkohtina mainitaan muun muassa kansanedustajien verkostojen sekä valiokuntien sukupuolittuneisuus.
Eduskunnan kyselyyn vastanneista 72,3 prosenttia kertoi saaneensa suoria uhkauksia sosiaalisessa mediassa. Sukupuolella ei ollut yhteyttä kokemusten yleisyyteen.

STT