EU-parlamentti vaatii kurinpitomenettelyn käynnistämistä Unkaria vastaan

0

EU-parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jonka mukaan on olemassa selkeä riski, että Unkari rikkoo EU:n perusarvoja.
Parlamentti vaatii neuvostoa käynnistämään artikla 7:n eli kurinpitomenettelyn, joka voi aikanaan johtaa jopa äänioikeuden menettämiseen. Vastaavanlainen menettely on jo käynnissä Puolaa vastaan, mutta se on edennyt hitaasti.
Päätös EU-parlamentissa syntyi äänin 448-197. Läpimenoon tarvittiin vähintään 376 ääntä ja kaksi kolmasosaa kaikista äänistä.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti käyttää oikeuttaan vaatia artikla 7:n aktivoimista.
Puolan osalta artiklan aktivoi viime vuoden joulukuussa EU-komissio.

STT