Laillisesti kotiin päin

0
Julkisissa hankinnoissa liikkuvat valtavat rahasummat.

Salossa järjestetään tänään ensimmäistä kertaa Salo hankkii 2018 -tapahtuma. Tänään vietetään myös valtakunnallista yrittäjän päivää.
Hankintatapahtuman tavoitteena on tuoda salolaisyrityksiä hankintoja tekevien viranhaltijoiden tietoisuuteen ja auttaa yrittäjiä ymmärtämään julkisten hankintojen toteuttamistapoja.
Tavoitteet ovat hyviä. Julkiset hankinnat on monimutkainen kokonaisuus, ja tiedon lisääminen parantaa tilannetta kaikkien kannalta.

Kunnan roolista paikallisen elinkeinoelämän avittajana ja läpimurtojen mahdollistajana puhutaan paljon. Yritysten usein esittämä toive on, että julkinen hankkija voisi omalla ostopäätöksellään tukea paikallista elinkeinoelämää.
Julkisia hankintoja määrittelee tarkka lainsäädäntö, joten mielivaltaisesti kunta ei voi ostoksiaan tehdä. Se ei tarkoita, etteikö kunta voisi kilpailutuksen kokoa ja kriteereitä asettamalla pyrkiä laillisin keinoin paikalliseen lopputulokseen.
Näin toimitaan monissa kunnissa jo nyt. Ylen muutama vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan paikalliseen hankintaan päädytään usein esimerkiksi Oulussa, jossa 68 prosenttia kilpailutuksista ratkesi koti- tai lähikunnassa toimivan yrityksen eduksi.

Laillinen kotiin päin vetäminen on yksi keino pitää hankintarahat paikallistaloudessa, mikä on kunnan näkökulmasta luonteva tavoite.
Laajemmin tarkasteltuna parhaaseen lopputukokseen kilpailutuksissa päästään, kun mahdollisimman suuri joukko yrityksiä osaa julkisten hankintojen pelisäännöt ja ottaa osaa kilpailutuksiin.

Salossa tehdään vuosittain hankintoja noin 140 miljoonalla eurolla, mutta koko Suomen mittakaavassa puhutaan miljardeista.
Salon ja Suomen yrityksistä valtaosa on verrattain pieniä pk-yrityksiä. Niiden näkökulmasta on tärkeää, ettei hankintoja tehdä liian suurina kokonaisuuksina. Kun hankintoja pilkotaan, suurempi joukko yrityksiä voi olla mukana. On myös kunnan etu saada kilpailutuksiin useita tarjoajia.