Ilmastonmuutos on torjuttava

0

VESA JAAKOLA. Maailmankaikkeudessa Maa-planeettamme on tiettävästi ainoa paikka, jossa elollinen elämä on mahdollista. Sen mahdollistaa elämää synnyttänyt ja sitä edistävä ilmasto. Maan ilmasto-olot ovat vakiintuneet nykyiselleen viime vuosituhansien aikana.
Maapallon miljardien vuosien menneisyydessä sen ilmasto on muuttunut moneen kertaan. Ne muutokset ovat olleet seurausta luonnonoloista kuten kylmien ja lämpimien kausien vaihteluista.

Nyttemmin ensi kertaa planeettamme historiassa ilmaston arvellaan muuttuvan myös ihmistoiminnan seurauksena. On vakuuttavia todisteita siitä, että ilmasto lämpenee ilmakehään ajautuneiden haitallisten päästöjen vuoksi.
Ilmatieteilijät näkevät jo keskimäärin kahden celsiusasteen lämmönnoususta merkittäviä seurauksia kasvi- ja eläinkunnalle ja samalla ihmiskunnan elinoloille. Ne enimmäkseen huonontuisivat.
Jos maapallon keskilämpötila nousisi yli neljällä celsiusasteella, seuraukset ihmiskunnalle olisivat jo kohtalokkaita. Tuolloin maapallon jäätiköiden sulaminen nostaisi merenpintoja jopa useilla metreillä. Tällöin monet matalamaastoiset saarivaltiot jäisivät meriveden alle, samoin laajat rannikkoalueet muuallakin. Sadoista miljoonista ihmisistä voisi tulla ilmastopakolaisia vähentyneille asuinalueille.
Tiedeyhteisön varoituksia kuunnelleet hallitukset ja muut toimijat tiedostavat uhan ilmastonmuutoksesta. On myös ryhdytty toimiin sen torjumiseksi. Laajimpana toimintaohjelmana on Pariisin ilmastosopimus, jonka perustelut ja suositukset lähes kaikki valtiot ovat hyväksyneet.
On sanottu, että nyt elävät ovat ensimmäinen sukupolvi, joka on tiedostanut kyseisen ongelman – ja samalla viimeinen, joka voisi sen vielä torjua. Aikajänne torjuntataisteluun tästedes on kolme vuosikymmentä. Sinä aikana ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää alle kahden asteen.
Tehtävä on vaativa kaikille toimijoille: hallituksille, talouselämälle, alan järjestöille, meille kaikille kuluttajina ja asiakkaina. Tekemisen tuskaa ei vähennä tietoisuus siitä, että nykyinen ilmakehää lämmittävä päästökuorma pysyy yläilmoissa ainakin vielä puoli vuosisataa, vaikka mitä tehtäisiin. Tavoitteena on siis lisäpäästöjen vähentäminen.

Torjuntataistelua ei helpota myöskään se, että muutamat vaikutusvaltaiset tahot ja toimijat vähättelevät ilmastouhkaa. Yhdysvaltain nykypresidenttikin pitää ilmaston muutosta valeuutisena, luonnonsuojelijain vouhotuksena. Myös pahimpien päästölähteiden kuten öljyn ja kivihiilen tuottajat mielellään ummistavat silmänsä koko ongelmalta – talousetujensa vuoksi.
Joka tapauksessa edessämme ovat isot ja kalliit ilmastotalkoot. Niihin myös ongelman kieltäjät ja väheksyjät pitäisi saada mukaan. Uhkan torjuntaan tarvitaan kaikkien tasojen ja alojen toimijoita tavallisista saunan lämmittäjistä ja turpeen polttajista suurvaltojen johtajiin asti.
Kyse on liioittelematta maapallon pelastamisesta.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.