Köyhyys sysää lapsen sivuun

8
Köyhien perheiden lapset välttelevät tilanteita, joissa vanhemmilta pitäisi pyytää rahaa.

Toimeentulovaikeuksista kärsivien perheiden lapset kokevat muita lapsia useammin osattomuutta, koulukiusaamista, pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä.
Näin kertoivat Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2018 -verkkokyselyyn vastanneet 13–17-vuotiaat. Kyselyyn vastasi yli 1 700 nuorta.

Perheen käytettävissä olevat rahavarat saattavat vaikuttaa siihen, millaiseksi lapsen asema kaveripiireissä muodostuu. Vähävaraisen perheen lapsi voi tuntea huonommuutta tai osattomuutta, kun koululaiset vertailevat tavaroitaan, harrastuksiaan ja lomamatkojaan.
Varallisuuden puute voi antaa sysäyksen myös kiusanteolle tai ryhmän ulkopuolelle jättämiselle. Kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa lapset tunnistavat toistensa köyhyyden vaatteiden, lelujen, pelien, kännyköiden ja urheiluvälineiden perusteella.
Lähes 70 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista on kokenut kiusaamista. Hyvätuloisiksi itsensä määritelleistä lapsista kiusaamista on kokenut 40 prosenttia.

Usein köyhien perheiden lapset muuttavat omaa käytöstään tiedostettuaan perheensä taloudellisen ahdingon. He kantavat huolta vanhempiensa rahavaikeuksista, suojelevat näitä ja välttelevät tilanteita, joissa pitäisi pyytää rahaa. Köyhyys syrjäyttää lapsia tavallisista arjen asioista kuten harrastuksista.
Vähävaraisten perheiden lapset kokevat, etteivät he pysty osallistumaan tasavertaisesti muiden lasten kanssa. Luokkaretket, kavereiden syntymäpäivät ja kesäleirit saattavat jäädä väliin. Jopa lukio-opiskelu voi jäädä haaveeksi maksullisten oppikirjojen ja muiden välineiden takia.

Yhdenkään lapsen tai nuoren ei pitäisi joutua luopumaan itselleen tärkeistä asioista taloudellisten syiden vuoksi. Eriarvoistumisen katkaisemiseksi tarvitaan järeämpiä keinoja kuin sinänsä tärkeät paikalliset keräykset lapsiperheiden tukemiseksi joulun alla. Esimerkiksi harrastusten rahoittamiseen tarvitaan järjestelmällisempää yhteiskunnan tukea.

Köyhä lapsi

Kiitti tästä, kok-kesk hallitus.

Urpo

Tuskin on nykyhallituksen syytä. Ongelman ratkaisussa ei ehkä pitäisi keskittyä pelkästään maksuttomien tai tuettujen palvelujen järjestämiseen, vaan koko yhteiskunnan arvomaailman rakentamiseen. Mikä meille on tärkeätä ja mikä vähemmän tärkeää. Kannattaako keskittyä ihmisten sosiaalisiin taitoihin vai harrastusten rahoittamiseen. Lisäksi edelleen on olemassa lukematon määrä hyviä harrastuksia, jossa kustannukset pysyy kurissa. Luonto tarjoaa maksuttoman kuntosalin tai muun alustan monenlaiselle harrastukselle, jossa ei tarvita kalliita varusteita, lisenssimaksuja tai pelimatkoja ja jota varten ei tarvitse leipoa mokkapaloja.

sateenkaari

Äänestyskoppi oli aikanaan vaikuttamisen väline… Miten on nykyään asian laita…
Paljonko Suomessa vääristellään kansanäänestyksien tuloksia?

matti

Näyttää siltä, että nykyisen hallituksen tärkein tehtävä on eriarvoisuuden lisääminen. Suurin osa muutaman vuoden sisällä tulleista laeista tekee tämän mahdolliseksi.
En ymmärrä, mitä iloa näillä hallituksen jäsenillä on siitä, että köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät. Luulisi jonkinlaisen inhimilisyyden jo vaikuttavan ajatuksiin. Suomi elää huonointa kauttaan sodan jälkeisestä ajasta. Vaikka talous on parempi, henkinen pääoma on todella heikko.

Repa

Tasavallan johdon pitäisi olla yhtä huolestunut eriarvoisuuden lisääntymisestä kuin se oli aikanaan huolissaan kilpailukykysopimuksen edistymisestä ja pörssissä toimivan energiayhtiön suunnitelmista.

Mamma

Henkisen pääoman on annettu viime aikoina heikentyä myös perheissä. Esim juhlapyhistä: harva enää tietää, miksi niitä vietetään, kunhan on vapaapäivä että pääsee ostoskeskuksiin notkumaan. Kyllä, hallitus tämänkin norminpurun aiheutti, yhä useamman lapsen vanhemmat ovat aina töissä, silloinkin, kun lapset ovat vapaalla. Ja kun henkinen pääoma puuttuu, astuu tilalle järjen köyhyys kaikkine hienoine digilaitteineen ym., millä leveillään. Tai hajoitetaan paikkoja tai kiusataan yhä järjettömimmin tavoin. Olen samaa mieltä siitä, että elämme huonoa kautta, tosin näin on ollut usein vanhempien ihmisten mielestä, mutta nyt ei muutosta parempaan ole näkyvissä.

Varaton mutta ei kiusattu

Koulutuksen pitäisi olla taloudellisesti tasa-arvoista Suomessa. Nykyisin sitä ollaan yhä enemmin ohjaamassa varakkaalle väestölle. Mielestäni vähävaraisten lapset ovat myös varustettuja normaalilla järjenjuoksulla, usein jopa paremmalla kuin rikkaiden. Kaikille mahdollisuus koulutuksen kautta nostaa elintasoaan ja saada toivoa paremmasta huomisesta.
”varaton mutta ei kiusattu”

Köyhällä ratsastus

Mitä jos vanhemmille maksettaisiin työstä vastineeksi palkkaa jolla tulee toimeen?
Ja mitä tehtäisiin että niitä palkanmaksajia vanhemmille löytyisi?
Ei ainakaan rankaisemalla työtöntä ottamalla työttömyyskorvauksesta päivän tuet pois!
Se on pois perheen lapseltakin.
Puhetta piisaa vuodesta toiseen, tekoja riittää kunhan ne on köyhän selkärangasta, mutta rahaa ei ole missään……