Nopeat junat kasvukolmioon

1
Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkiseutujen muodostama kasvukolmio tarvitsee nopeita junayhteyksiä. Niiden rakentaminen vaatii uudenlaisia rahoitusmalleja, sanoo liikenneministeri Anne Berner.

Tuoreen selvityksen mukaan Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut on mahdollista yhdistää yhdeksi työmarkkina-alueeksi nykyistä nopeammilla junayhteyksillä.
Tämä tarkoittaa, että niin kutsuttu tunnin juna pitää saada sekä Helsingin ja Turun että Helsingin ja Tampereen välille.
Uudet radat ja nopeat junat ovat konkreettisia asioita, joiden taustalla on kirkas ajatus: jos Turku ja Tampere saadaan ajallisesti lähemmäksi Helsinkiä, kaupunkiseutujen muodostamasta Etelä-Suomen kasvukolmiosta voidaan kehittää kansainvälisesti kiinnostava työmarkkina-alue, joka houkuttelisi yrityksiä investoimaan. Se taas turvaisi taloudellista kasvua.
Salon seutu on osa kasvukolmiota.

Nopeiden junayhteyksien puolesta on liikkeellä melkoinen joukko yhteiskunnallisia toimijoita.
Tiistaina julkistetun Raideliikenne mahdollistaa -selvitykseen osallistuivat alueen suurten kaupunkien lisäksi muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
Kauppakamarit puolestaan nimesivät vastikään Turun ja Helsingin välisen tunnin junayhteyden maan tärkeimpiin kuuluvaksi liikenteen kehittämiskohteeksi.
Tunnin juna on myös Salon kaupungin kärkihankkeita. Nopea junayhteys lähentäisi Saloa pääkaupunkiseutuun niin, että kaupungin kiinnostavuus lisääntyisi selvästi.

Selvityksen taustalla olevat tahot esittävät hallitukselle, että uudet nopeat junayhteydet sisällytetään valmistella olevaan 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Junaa saadaan vielä odottaa, mutta jo varmuus yhteyden rakentamisesta ja rakentamisaikataulusta vaikuttaisi Salossa myönteisesti.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) oli tiistaina varovainen. Hän on ”pitkälti samaa mieltä selvityksen johtopäätöksistä”, mutta totesi, että ratahankkeille pitää etsiä uusia rahoitusmuotoja.
Rahoituksen järjestäminen on seuraava ponnistus. Vasta se varmistaa rakentamisen. Koko ajan on pidettävä huolta, että tunnin juna pysähtyy Salossa ja että matkustamisen hinta pysyy kohtuullisena.

Aspire

Toivottavasti joku pitää siitä huolen, että tulevaisuuden ”tunnin juna” pysähtyy myös Salossa.
Ohi kovalla vauhdilla pyyhältävästä junasta ei Salon seutukunnalle ole pienintäkään hyötyä.