Opiskelupaikkoja löytyy edelleen

0

Valtaosa peruskoulun viime keväänä päättäneistä nuorista on aloittanut syksyn myötä opintonsa lukioissa tai ammatillisessa koulutuksessa. Viime keväänä peruskoulun päättäneistä 58 200 nuoresta 99,5 prosenttia haki opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, lukioon, erityisoppilaitokseen tai valmistavaan koulutukseen.
Kaikista hakijoista yli 94 prosenttia sai opiskelupaikan joko varsinaisten hakujen tai kesän aikana järjestettyjen lisähakujen kautta. Kaikki opiskelupaikat eivät ole kuitenkaan täyttyneet, joten opiskelupaikan voi saada edelleen.

Ammatillisessa koulutuksessa on nykyään käytössä jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että opintoihin voi hakea ympäri vuoden oppilaitoksen oman hakuajan mukaan.
Ilman opiskelupaikkaa jäänyt tai kokonaan opintoihin hakeutumatta jättänyt nuori voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen tämän jatkuvan haun kautta.
Sadoissa koulutuksissa on vielä jäljellä vapaita aloituspaikkoja, joille voi hakea. Myös lukiopaikkoja on edelleen tarjolla.

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kansanopistot tarjoavat monelle nuorelle opiskelupaikan. Kansanopistoissa nuori pääsee perehtymään itseään kiinnostavaan alaan. Samalla se antaa monelle nuorelle askelman jatko-opintoihin tai vähintään lisäaikaa pohtia sitä, mille alalle haluaa jatkossa hakeutua.
Kansanopistojen valikoima on myös varsin laaja, joten valinnanvaraa löytyy.

Peruskoulun päättäneillä nuorilla on mahdollisuus myös lisävalmiuksien hakemiseen jatko-opintoja varten.
Peruskoulun jälkeiset kymppiluokat ovat suosittu vaihtoehto. Kymppiluokkien lisäksi tarjolla on valmentavaa koulutusta niin ammatilliseen koulutukseen kuin lukioihin. Lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille.
Kymppiluokilla ja valmistavassa koulutuksessa on alkaneena lukuvuonna lähes 3 500 nuorta.
Jatkuvan haun ja erilaisten koulutusväylien avulla halutaan taata jokaiselle nuorelle joku paikka peruskoulun jälkeen. Kyse on isosta asiasta, sillä näin ehkäistään osaltaan nuorten syrjäytymistä.