Salon sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä päätetään torstaina

7

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää torstaina sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestämisestä alueellaan.

Esityksen mukaan asukkaat eivät saisi enää käyttää itse valitsemaansa yrittäjää, vaan kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpailuttaisi kuljetukset.

Lautakunnalle asiaa valmistelleen jätehuoltoasiamies Satu Ojalan mukaan taustalla on jätelain muutos vuodelta 2012.

– Laissa on määritetty ensisijaiseksi vaihtoehdoksi kunnan järjestämä kuljetus. Muussa tapauksessa järjestelmää pitää tarkastella, jotta se täyttää tiukat jätelain määrittämät ehdot.

Ojala sanoo, että kunta ei voi varmistua ehtojen täyttymisestä nykyisen järjestelmän ollessa käytössä.

– Hyvin huomattavasta määrästä lietettä ei nyt tiedetä, minne se päätyy. Joko tyhjennyksiä ei tapahdu tai sitten lietettä viedään jonnekin muualle kuin virallisiin käsittelypaikkoihin.

Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Tero Siitonen tyrmää virkamiesten tekemät selvitykset, joiden mukaan lietettä häviää suuria määriä jonnekin muualle kuin virallisiin käsittelypaikkoihin.

– Kyllä sen pitäisi jossain näkyä, hän sanoo.

Siitosen sanoo, että nykyinen lietteenkuljetusjärjestelmä täyttää jätelain vaatimukset, eikä sitä ole tarvetta muuttaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät teettivät Ramboll Finland Oy:llä selvityksen kiinteistönhaltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän lainmukaisuudesta.

– Selvityksen mukaan kumpikin järjestelmä täyttää jätelain vaatimukset, eikä nykyjärjestelmän jatkamiselle ole näin ollen lakiin perustuvaa estettä, Siitonen sanoo.

Lue koko artikkeli keskiviikon Salkkarista!

Raimo Santikko

Se määrää, joka maksaa. Ei Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi kilpailuttaa muiden
jätekuljetuksia.
Ei tälläisia päätöksiä voida tehdä vedoten esim. tyhjennysmääriin.
Lietekaivo tyhjennetään silloin, kun omistaja katsoo, että on tyhjentämisen aika.
Kerran viikossako ne tyhjätään, johan tulee hintoihinsa.

Lea Lehtola

Tämäkin vielä. Meillä ainakin on kaivot sellaisessa paikassa, että lähelle pääsee parhaiten traktorilla.
Onko mahdollisella uudella toimittajalla resurssit toimia joka paikassa.
Tälläkin asetuksella pyritään taas nitistämään yksityisyrittäjiä. Kyllä talon omistajalla pitää myös olla oikeus määrätä tyhjennysten välin. Hinnat kohoavat tietysti pilviin.
Olisiko tehokkaampaa valvoa muun romun heittämistä luontoon. Uskon, että jäteyrittäjät toimivat lakien mukaan.

keijo.k

Onko tässä taas esimerkki siitä että hulluudella ei ole mitään rajaa ?! Omistaja päättää !

O.Pantsar

Käytännössä ko, kilpailutus johtaa isojen firmojen monopoliin ja sitä kautta hintojen nousuun.
On turha väittää ettei kaikkia kuljetusfirmoja voida valvoa keinoja on vaikka mitä esim jätekuljetus päiväkirja mistä ilmenee ajot/määrät ja haku/purkupaikka,ei se ole niin vaikeeta jos halutaan mutta ei ilmeisesti jostain syystä haluta.

Allan

Todellisuudessa jätehuoltolautakunta haluaa rahastaa välistä. Nyt myös kuntien välinen lietteen vastaanoton kilpailu toimii, kun eri kunnilla on vastaanotossa eri hinnat ja reuna-alueilta voi toimittaa jätelietteen lähimmän kunnan jätelietekeräykseen kustannustehokkaasti. Esimerkiksi jos Salon reuna-alueilta vaikkapa Kuusjoelta joutuu viemään Saloon lietteen, niin kustannus tulee kaksinkertaiseksi, kun Salon keskustasta hakee auto lietteen. Nyt on vaihtoehtoisesti mahdollista käyttää kiikalaista tai somerolaista yrittäjää, joka vie lietteen esimerkiksi Somerolle, jolloin kuljetusmatka on lyhyempi. Salolainen auto kiskoo tuplamaksun, jos se tulee Salosta Kuusjoelle ja hakee lietteen Saloon. Perusteluina on pitkä matka ja Salon korkeampi jätelietemaksu. Tämän päälle tulisi vielä jätehuoltolautakunnan kiskoma ”toimistomaksu”, joka kuitenkin tulee tavalla tai… Lue lisää »

Näin meillä

Nyt on kuulkaas niin vaikea asia, että se vaatii kyllä konsernijaoston päätöksen, eli siitä vaan jälleen jaoksesta vihreää valoa vilkuttelemaan kuten jättenpolttolaitoshankkeessakin, niin johan kaivot alkavat tyhjenemään.

Olli.

Allan puhuu asiaa, miksi Lounais Suomen Jätehuolto haluaa monopoliaseman? Onko se demokraattista? Liekö neuvottelut käyty ”pitkillä lounailla”. Oman lietekaivon tyhjentäjän ja tyhjennysajankohdan haluan itse valita. Kyllä jäte ja liete on arvokasta, koska sitä näin halutaan,vai???