Tunnin junat ovat tarpeen Helsingin, Turun ja Tampereen kasvukolmion työssäkävijöille

0

Tunnin junayhteydet Helsingistä Tampereelle ja Turkuun ovat tarpeen sekä työvoiman liikkumisen että päästötavoitteiden vuoksi, toteaa tuore selvitys. Siinä suositetaan hallitukselle näiden nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista.
Selvitys korostaa, että Turun ja Tampereen lyhyt etäisyys pääkaupunkiseudusta tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kasvukolmiosta kansainvälisesti kiinnostava työmarkkina-alue. Kasvukeskusten välinen asiointi- ja liikkumistarve lisääntyy muun muassa kaupungistumisen ja työmarkkinoiden laajentumisen vuoksi.
Selvityksessä muistutetaan, että toimiva raideliikenne houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä raideliikenteen vaikutusalueelle, mikä muuttaa kulkutapoja ilmastonäkökulmasta kestävämmiksi.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo, että hän on pitkälti samaa mieltä selvityksen johtopäätösten kanssa.
– Raideliikenteeseen tulee panostaa ja sitä on tarkasteltava osana liikennejärjestelmää, joka ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle, ministeri katsoo.
Berner kuitenkin muistuttaa, että rahoituksen tilanne on tiukka. Hänen mukaansa ratahankkeille pitääkin etsiä uusia rahoitusmuotoja.
Raideliikenne mahdollistaa -selvityksessä arvioidaan, että tunnin ratayhteydet pitäisi sisällyttää liikennejärjestelmän valmisteilla olevaan 12-vuotiseen suunnitelmaan.

STT

Kuvat: