Turun halllinto-oikeus kumosi Saloakin koskevan jätekuljetuspäätöksen lainvastaisena

0

Turun hallinto-oikeus katsoo, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös jätekuljetuksista on jätelain vastainen.

Jätehuoltolautakunta päätti toukokuussa 2017, että kiinteistönhaltijat järjestävät jätteenkuljetukset. Näin on toimittu esimerkiksi Salossa, jossa kukin voi itse valita jäteastiansa tyhjentäjän. Oikeuden mielestä ratkaisu ei täytä lain edellytyksiä.

Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa päätöksen muuttamiseen. Käytännössä jätehuoltolautakunnan pitää tehdä asiassa uusi päätös. Lautakunta ei ole nykykokoonpanossaan käsitellyt asiaa aiemmin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää lauantain 10.11.2018 Salon Seudun Sanomista