Viisareiden siirto puhuttaa EU:ssa

0
Tähän aikaan vuodesta moni suomalainen kärsii unettomuudesta ja väsymyksestä - kesä- tai talviajasta riippumatta.

EU:ssa puuhataan – pitkälti Suomen ansiosta – kesä- ja talviajoista luopumista. Selvä enemmistö EU-kansalaisista on sitä mieltä, ettei viisareiden edestakaisin veivaamisessa ole tolkkua.
Näyttää siltä, että keinotekoisista vuodenaika-ajoista ollaankin luopumussa, mutta aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Näyttää siltä, että tänä vuonna päätöstä ei tehdä (SSS 29.11.).

Paljon puhutaan kellojen siirron aiheuttamista uniongelmista. Joko kellojen siirtämisen sinänsä väitetään aiheuttavan unettomuutta, tai sitten todetaan valoisuuden ja hämäryyden äkkinäisen vaihtumisen vaikuttavan dramaattisesti ihmisten unirytmiin.
Väitteessä oletetaan, että ilman kellojen siirtoa ihminen sopeutuu syksyisen pimeyden lisääntymiseen paremmin, luonnollisesti.

Epäilemättä tunninkin muutos vuorokausirytmissä voi aiheuttaa hetkellisiä univaikeuksia toisille, mutta ihmisten arkirutiineissa on todellisuudessa suuria eroja. Kaikki eivät muutenkaan mene joka ilta nukkumaan tismalleen samaan aikaan joka päivä. Työ- ja muut matkat rikkovat nukkumisrutiineita, ja miljoonat elävät arkeaan alati vaihtuvassa vuorotyörytmissä.
Ainakin Suomessa kellojen siirtoa suurempi ongelma aiheutunee kaamosväsymyksestä sinänsä, ei tunnin erosta pimeyden päättymisen tai alkamisen ajankohdassa.
Monilla on väsymystä ja univaikeuksia synkimmän syksyn aikana täysin riippumatta kesä- tai talviajoista. Kaamosajan unettomuus vaivaa monia siksi, että kehon päivärytmi menee sekaisin, kun koko ajan on hämärää.

Painaviin argumentteihin kuuluvat kellojen siirtojen taloudelliset seuraukset ja niiden vaikutukset liikenteen ja työvuorojen aikatauluihin.
Kun kesä- ja talviajoista luovutaan EU:ssa, tärkeää on, että kaikki jäsenmaat tekevät samat muutokset, eikä siellä täällä EU:ssa ole maita, jossa eletään omassa aikatodellisuudessa. EU:n sisäisiä aikavyöhykkeitä ei ole järkevää entisestään sekoittaa. Nykymaailma ja varsinkin liike-elämä toimii minuuttiaikataulun mukaan, haluttiin tai ei.