Ammattikoulutuksen uudistus on tänä vuonna siirtänyt opetuksen painopisteen kouluilta työpaikoille. Muutaman viikon harjoittelujaksot ovat vaihtuneet läpi lukuvuoden kestävään työssä oppimiseen.

Salon seudun ammattiopiston rehtori Anne Bragge toteaa, että toisen asteen koulutuksessa käytännönläheisyys on olennaista. Hän iloitsee siitä, että salolaisissa yrityksissä on aina suhtauduttu erittäin myönteisesti ammattiopiskelijoiden työharjoittelutarpeisiin. Nykyisessä tilanteessa harjoittelupaikkojen saanti on elintärkeää.

Uudistus on karsinut oppilaitosten rahoitusta ja sen myötä opetusta. Salon seudun ammattiopistossa on tätä nykyä enää 156 opettajaa. Määrä on vähentynyt reippaalla neljänneksellä vuodesta 2010. Samalla erilaisten tukihenkilöiden määrä on kasvanut.

Sähkövoimatekniikkaa yli 30 vuotta opettanut Markku Leppänen sanoo, että uusi järjestelmä on vasta kehittymässä.

– Luulen, että kun on otettu viisi askelta eteenpäin, täytyy ottaa pari kolme taaksepäin ennen kuin löydetään toimiva konsepti.

Lue lisää Salon Seudun Sanomista 10.12.2018

Seppo

Ilmaisia työntekijöitä yrityksille. Ei tarvitse maksella lomakorvauksia, palkkaa ym.

Yrityksellä ei ole mitään velvollisuutta palkata opiskelijaa töihin harjoittelun jälkeen, voidaan ottaa seuraava harjoittelija edellisen tilalle. Hallitus kiittää.

Esko Viitala

”Hän iloitsee siitä, että salolaisissa yrityksissä on aina suhtauduttu erittäin myönteisesti ammattiopiskelijoiden työharjoittelutarpeisiin”

Tottakai yrityksille kelpaa ilmainen työvoima. Ei tarvitse palkkaa maksaa, lomakorvauksia tai muitakaan kulua.

Oppilas

Enää 156 opettajaa, mitäköhän he tekevät, kun oppiminen on siirtynyt työpaikoille?

Ammattikoulutuksen rahoitusta tulee edelleen tarkastaa, ei voi olla niin, että oppilaat siirtyvät oppimaan työpaikoille ilman, että se vaikuttaa opettajien määrään. Onko koulutuskuntayhtymän menoilla piikki auki?

MDI

Opettajia oli jo vähennetty neljännes eli heitä on ollut 200. Montako tuhatta opiskelijaa siellä oli tai on?

Ohjaaja

Kyllä perusasiat opiskeltavasta ammatista pitäisi osata työpaikoille harjoitteluun tultaessa ja sitten sitä ammatillista osaamista kehittää siellä työpaikalla harjoittelussa. Ei voi olla niin, että perusasiatkin opetellaan työpaikoilla, joissa ohjaajilla on oma työnsä hoidettavana. Kaikilla opiskelijoilla ei ole kykyä itse netistä tai etätehtävistä opiskella teoreettisia asioita, vaan he tarvitsevat opettajia opettamaan nämä perusasiat, jotta sitten voivat harjoitella käytäntöjä työelämässä. Opistoilla ja kouluilla pitäisi olla myös edelleen vastuu opiskelijoiden sosiaalisten taitojen sekä opiskelutaitojen arvioimisesta/opettamisesta, jotta opiskelija pärjää harjoittelussa työpaikoilla ja osaa ottaa vastuuta harjoittelustaan.

Perusasiat osattava

Se on juuri näin. Teollisuudessa esimerkiksi ollaan tekemisissä vaarallisten koneiden ja laitteiden kanssa. Kyllä koulussa pitää perusasiat opettaa ennen kuin harjoittelijoita työnnetään yrityksiin. Työnjohdolla ja yrityksen muulla johdolla on valtava vastuu esimerkiksi työtaparurmien kohdalla.

Teollisuusyritys laskee hinnat ja aikataulut sen mukaan, että osaava henkilökunta on ajallaan käytettävissä. Jos osaajien työajasta suuri osa menee opastamiseen ja valvomiseen, niin on varmaa, että niin aikataulut kuin kustannuksetkin alkavat elää omaa elämäänsä. Laskun kaiketi voi lähettää koululle?

Se on selvää, että yrityskohtaisen erityisosaamisen oppii parhaiten työtä tekemällä.

Vanha kisälli

Joopa joo, ilmaistyövoimaa yrittäjille. Palvelualoilla näiden ilmaistyöntekijöiden tekemä työ ehkä kuitenkin laskutetaan asiakkailta täyteen tai melkein täyteen hintaan. Monessa paikassa ei kerrota, että työharjoittelija työn tekee.

Toisaalta ennenkin näin tehtiin, ammattikouluporras vain oli pois välistä. Oppipojat ja kisällit saivat opin vanhoilta mestareilta ja samalla takeen tulevasta työpaikasta. Nykyisin taitaa työpaikka olla vain haavetta. Hyvä diili yrittäjille.

Koulutuksen laatu

Ammattikoulutuksen uudistus toi tullessaan koulupäivät, jotka ovat maksimissaan 6 tunnin pituisia sisältäen lounastauon ja niitäkään ei ole edes viitenä päivänä viikossa. Salon seudun ammattiopiston opiskelun laatu on ollut kyseenalaista jo ennen tätä uudistustakin. Opiskelijoilla on ollut koulua muutama vajaa päivä viikossa ja loput ajasta ns. etäopiskelua. Omalla lapsellani en ole nähnyt yhtään etätehtävää tai verkossa suoritettavaa kurssia näiden etäpäivien aikana. Lisäksi opiskelijoita istutetaan työpajoissa, joissa on kymmeniä opiskelijoita. Opettaja käy aamulla tarkistamassa ketkä ovat paikalla ja opiskelijat ovat päivän vailla varsinaista ohjattua opetusta. Työharjoittelut ovat ok, jos opiskelijalla on opettava ja kannustava ohjaaja. Valitettavan usein näin ei ole ja työharjoittelusta… Lue lisää »