Seurakunnilla paljon petrattavaa

0
Someron kirkkoneuvoston esityslistoja ja pöytäkirjoja ei julkaista netissä. Kirkkoherra Jaakko Knuutila pitää tätä selvänä puutteena.

Salon seudun seurakunnat jakaantuvat kahteen leiriin sen mukaan, kuinka avointa on niiden päätöksenteko. Seudun seitsemästä seurakunnasta vain Salo ja Paimio julkaisevat kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen asialistat internetissä seurakuntien kotisivuilla.
Someron, Kemiönsaaren, Kosken, Marttilan ja Sauvon seurakunnissa kirkkoneuvoston päätöksiä on turha netistä etsiä. Koskella. Marttilassa ja Sauvossa edes kirkkovaltuuston pöytäkirjoja ei löydy seurakuntien kotisivuilta.

Avoimuuden lisääminen on ollut seurakunnille yllättävän pitkä ja vaikea tie. Kuntapuolella kunnanhallitusten käsittelemien asioiden julkaiseminen netissä on ollut jo pitkään vakiintunut käytäntö, mutta kirkkoneuvostojen päätöksiä pidetään edelleen monessa seurakunnassa piilossa.
Kirkkoneuvostoilla on keskeinen rooli seurakuntien päätöksenteossa. Ne käsittelevät seurakuntien käytännön toimintojen järjestämistä eli nimenomaan seurakuntalaisten arkeen liittyviä asioita. Kirkkovaltuustot kokoontuvat harvoin, ja vain osa kirkkoneuvoston käsittelemistä asioista etenee valtuustoon asti.

Seurakuntien selitykset tiedottamisen puutteista ovat yllättävää luettavaa, sillä monet perustelevat asialistojen puuttumista netistä puutteellisella tekniikalla (SSS 26.11.). Internet on 2010-luvun Suomessa jo kuitenkin sellaista arkipäivää, että julkisen viranomaisen antamana tämä selitys ei ole uskottava eikä ainakaan riittävä.
Kirkon keskushallinnosta korostetaan avoimuuden olevan kaiken seurakunnallisen päätöksenteon lähtökohta. Vaatimus hallinnon avoimuudesta kumpuaa jo lainsäädännöstä, sillä hallinto- ja julkisuuslaissa korostetaan kansalaisten oikeutta saada tietoa viranomaisten toiminnasta. Nämä säädökset koskevat myös seurakuntia.

Seudun kirkkoherrat korostivat Salon Seudun Sanomien artikkelissa seurakuntalaisten oikeutta saada tietoa. Samalla lupailtiin lisää avoimuutta.
Parannuksia myös tarvitaan viivyttelemättä, sillä asioiden ja päätösten piilottelu ei kuulu nykyaikaan.